Izaberite stranicu

Библиотека „Синтезе“

Предраг Јакшић, МОТИВ САМОУБИСТВА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ БИЉАНЕ СРБЉАНОВИЋ

Предраг Јакшић МОТИВ САМОУБИСТВА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ БИЉАНЕ СРБЉАНОВИЋ Библиотека „Синтезе“ Уредник др Мирослав Радоњић Стеријино пoзорје, Нови Сад 2023. – стр. 354 – ISBN 978-86-85145-91-9   Никада није лако одредити шта су кључни мотиви неког драмског...

Дејан Петковић, ПОСТДРАМСКО У ПОЕТИЦИ АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА

Дејан Петковић, ПОСТДРАМСКО У ПОЕТИЦИ АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋАБиблиотека „Синтезе“, књига 17 Уредник др Зоран ЂерићСтеријино позорје, Нови Сад 2021. – 266 стр. – ISBN 978-86-85145-79-7   Театролошка студија др Дејана Петковића сагледава Поповићево драмско стваралаштво из...

Наташа Делач Кончаревић – ЖЕНСКА ДРАМА И (МУШКО) ДРУШТВО

Наташа Делач КончаревићЖЕНСКА ДРАМА И (МУШКО) ДРУШТВОСтатус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене БогавацБиблиотека „Синтезе“, књига 16 Уредник др Зоран ЂерићСтеријино позорје, Нови Сад 2020. – 394 стр. – ISBN...

Јасна Новаков Сибиновић – ПОЛИТИЧКО ПОЗОРИШТЕ ОЛИВЕРА ФРЉИЋА: ОД ЕМПАТИЈЕ ДО СИМПАТИЈЕ

Јасна Новаков СибиновићПОЛИТИЧКО ПОЗОРИШТЕ ОЛИВЕРА ФРЉИЋА: ОД ЕМПАТИЈЕ ДО СИМПАТИЈЕБиблиотека „Синтезе“, књига 15 Уредник др Зоран ЂерићСтеријино позорје, Нови Сад 2020. – 284 стр. – ISBN 978-86-85145-72-8   Eлаборирајући и класификујући, врло компетентно, различита...

Жана Пејановић – ДЕСПОТИ И ЊИХОВИ ДЕМОНИ

Жана Пејановић ДЕСПОТИ И ЊИХОВИ ДЕМОНИ Фигура оца у историјској драми српског предромантизма и романтизмаБиблиотека „Синтезе“, књига 14 Уредник др Зоран Ђерић Стеријино позорје, Нови Сад 2019. – 340 стр. – ISBN 978-86-85145-68-1   Др Жана Пејановић аргументовано...

Тина Перић – ПУТ ИЗВОЂАЧА: ОД ЈА КА СОПСТВУ

Тина ПерићПУТ ИЗВОЂАЧА: ОД ЈА КА СОПСТВУБиблиотека „Синтезе“, књига 13 Уредник др Зоран ЂерићСтеријино позорје, Нови Сад 2018. – 168 стр. – ISBN 978-86-85145-63-6   Студија Тине Перић Пут извођача – од Ја ка Сопству, смело је и амбициозно постављена, те је, ако се има...

Гордана Тодорић – АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ: ДРАМСКИ ГОВОР О ВРЕМЕНУ И СВЕТУ

Гордана Тодорић АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ: ДРАМСКИ ГОВОР О ВРЕМЕНУ И СВЕТУ Докторска дисертација Гордане ТодорићАлександар Поповић – драмски говор о времену и свету (поетика постмодернизма у драмама Александра Поповића), настала је као резултат вишегодишњег, прегалачког...

Зоран Максимовић – СВЕ НАШЕ ХЕДЕ – „Хеда Габлер” Хенрика Ибзена у позориштима Србије

Зоран МаксимовићСВЕ НАШЕ ХЕДЕ„Хеда Габлер” Хенрика Ибзена у позориштима Србије Драмско стваралаштво норвешког драматичара Хенрика Ибзена (1828–1906), припада самом врху светске драмске литературе. С генијалном проницљивошћу овај писац детектује проблеме личних судбина...

Лазар Јованов – ГРАД ТЕАТАР КПГТ

Лазар Јованов ГРАД ТЕАТАР КПГТ  Позорише и интегративна културна политика Изузетно кохерентан научни рад у коме глумац (по основној вокацији) успева да се вине до завидне коте научног рада и представи врло занимљив модел града театра који је иницирао и у дело проводио...

Александар Пејчић – ЗАПЛЕТЕНА ИГРА: комедија српског реализма

Александар Пејчић ЗАПЛЕТЕНА ИГРА: комедија српског реализма  Библиотека Синтезе, књ. 9 Нови Сад, Стеријино позорје, 2016. – 308 стр. – ISBN 978-86-85145-46-9  У интерпретативном и методолошком погледу рукопис књиге Заплетена игра др Александра Пејчића заснован је на...

Ана Тасић – ДИГИТАЛНИ ДВОЈНИЦИ : (позориште у екранском свету)

Ана Тасић – ДИГИТАЛНИ ДВОЈНИЦИ : (позориште у екранском свету) Библиотека Синтезе Нови Сад, Стеријино позорје, 2015. – 221 стр. – ISBN 978-86-85145-41-4 Предмет истраживања у књизи су медији у савременом мултимедијалном позоришту, које променом своје структуре...

Исидора Поповић – (ПРЕД)ИСТОРИЈА ВЕСЕЛИХ ПОЗОРЈА : Комедија у Срба пре Јована Стерије Поповића

Исидора Поповић – (ПРЕД)ИСТОРИЈА ВЕСЕЛИХ ПОЗОРЈА : Комедија у Срба пре Јована Стерије Поповића Библиотека Синтезе, Књ. 7 Нови Сад, Стеријино позорје, 2014. – 293 стр. – ISBN 978-86-85145-33-9 (…) Oсновни резултати и закључци истраживања спроведених у књизи...

Светислав Јованов – ЈУНАК И СУДБИНА : Поетика немачке романтичарске трагедије

Светислав Јованов – ЈУНАК И СУДБИНА : Поетика немачке романтичарске трагедије Библиотека Синтезе, Књ. 6 Уредник Миливоје Млађеновић Нови Сад, Стеријино позорје, 2011. – 288 стр. – ISBN 978-86-85145-28-5  Тематски оквир ове студије је истраживање феномена субјекта и...

Иван Меденица – КЛАСИКА И ЊЕНЕ МАСКЕ : Модели у режији драмске класике

Иван Меденица – КЛАСИКА И ЊЕНЕ МАСКЕ : Модели у режији драмске класике Библиотека Синтезе, Књ. 5 Уредник Светислав Јованов Нови Сад, Стеријино позорје, 2011. – 160 стр. – ISBN 978-86-85145-25-4  Предмет студије Ивана Меднице који се своди на њен поднаслов – „Модели у...

Миливоје Млађеновић – ОДЛИКЕ ДРАМСКЕ БАЈКЕ : Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу

Миливоје Млађеновић – ОДЛИКЕ ДРАМСКЕ БАЈКЕ : Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу Библиотека Синтезе, Књ. 4Уредник Светислав ЈовановНови Сад, Стеријино позорје; Позоришни музеј Војводине, 2009. – 280 стр. – ISBN 978-86-85145-20-9 Као...

Алмир Башовић – ЧЕХОВ И ДРАМСКИ ПРОСТОР : Структура драмског простора у Чеховљевим драмама као концентрирани израз драмске структуре

Алмир Башовић – ЧЕХОВ И ДРАМСКИ ПРОСТОР : Структура драмског простора у Чеховљевим драмама као концентрирани израз драмске структуре Библиотека Синтезе, Књ. 3 Уредник Светислав Јованов Нови Сад, Стеријино позорје, 2008. – 165 стр. – ISBN 978-86-85145-16-2  Студија...

Бошко Милин – ЛАВИРИНТИ ЕКСПРЕСИОНИЗМА : ране драме Јосипа Кулунџића

Бошко Милин – ЛАВИРИНТИ ЕКСПРЕСИОНИЗМА : ране драме Јосипа Кулунџића  Библиотека Синтезе, Књ. 2 Уредник Светислав Јованов Нови Сад, Стеријино позорје 2008. – 142 стр. – ISBN 978-86-85145-15-5  Предмет интересовања у овој књизи – модификованом и проширеном магистарском...

Карл С. Гутке – МОДЕРНА ТРАГИКОМЕДИЈА : истраживање природе жанра

Карл С. Гутке – МОДЕРНА ТРАГИКОМЕДИЈА : истраживање природе жанра  Превела с енглеског Владислава Гордић-Петковић Библиотека Синтезе, Књ. 1 Уредник Светислав Јованов Нови Сад, Стеријино позорје, 2007. – 199 стр. – ISBN 978-86-85145-11-7  Ова књига једна је од ретких...