Godišnjak pozorišta Srbije je rezultat sistematskog rada Centra na istraživanju, obradi i publikovanju pozorišne dokumentacije, odnosno analitičke obrade dela Baze podataka o srpskom pozorištu.

Fiksirajući ukupnost tekuće pozorišne produkcije, Godišnjak daje veoma reljefnu sliku našeg pozorišnog stvaralaštva u određenom kulturno ‐ stvaralačkom trenutku. Kao dokumenti građa, Godišnjak nudi mogućnosti za različite oblike istraživanja i vrednovanja naše pozorišne umetnosti i kulture. Godišnjak se može koristiti i kao pouzdan informator i kao fundamentalno polazište u istraživanju i proučavanju pozorišne umetnosti i kulture, s jedne strane, i za komparativna istraživanja veza i dodira naše i inostrane pozorišne umetnosti, s druge strane.

Godišnjak pozorišta Srbije ima veoma široku recepciju. Mogu ga koristiti ljudi različitih profesionalnih profila, nivoa obrazovanja i interesovanja: naučnici, pozorišni stručnjaci i umetnici, nastavnici i studenti,novinari, propagandisti i ljubitelji pozorišta

U okviru ove prezentacije arhive podataka možete pristupati predstavama, izvođačima, sezonama i svim povezanim podacima. Većina podataka je povezana linkovima, te brzo možete na primer iz jedne predstave preći na neku konkretnu osobu i videti njega druga učešća.