Izaberite stranicu

Тина Перић
ПУТ ИЗВОЂАЧА: ОД ЈА КА СОПСТВУ
Библиотека „Синтезе“, књига 13 
Уредник др Зоран Ђерић
Стеријино позорје, Нови Сад 2018. – 168 стр. – ISBN 978-86-85145-63-6

 

Студија Тине Перић Пут извођача – од Ја ка Сопству, смело је и амбициозно постављена, те је, ако се има у виду тај почетни ризик, њен резултат још значајнији. Ауторка је изабрала тему која се и у оквиру најсложеније од свих интердисциплинарних проблематика које третирају студије позоришта и извођења – она која се своди на феномен самог (глумачког) извођења – врло ретко истражује, чак и у најширим светским оквирима. Реч је о сложеној и свеобухватној психолошкој и духовној трансформацији кроз коју извођач пролази, или може да прође, у процесу обуке, припреме улога и, коначно, у самој изведби пред гледаоцима и са њима.

проф. др Иван Меденица

 

Тина Перић закључује да искуство свих облика извођачких уметности нуди могућност, како извођачима тако и гледаоцима, да доживе себе као тотално биће, пониште подвојеност унутар себе самих и дистанцу од света који нас окружује. Ауторка истражује модалитете који, као у другим уметничким, духовним или религијским праксама, омогућују да се специфичне креативне, али и шире егзистенцијалне подвојености, успешно савлађују. Креативне извођачке процесе прати стални напор да се превазиђе примарна подвојеност извођача, разапетост између себе и извођачког задатка. Тек кад се та подвојеност поништи, настаје својеврсна фузија, и извођач постаје једно са улогом.

проф. емеритус Светозар Рапајић

 

О ауторки

Тина Перић је рођена је 1973. у Београду. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду и у Падови, Италија. Магистрирала је теорију уметности и медија на Универзитету уметности у Београду и докторирала Студије извођења на Факултету драмских уметности у Београду.

Бави се научно-истраживачким и преводилачким радом и објављује текстове из културе и извођачких уметности у Политици (Културни додатак), као и домаћим и страним стручним часописима. Превела је са италијанског на српски три књиге, а једну са српског на италијански.

Активно учествује у бројним позоришним, музичким и плесним фестивалима, сусретима и радионицама у земљи и иностранству. Већ две деценије искуствено истражује различите психолошке и духовне праксе.

Води породичну радњу „Џоова домаћа посластичарница”.