Izaberite stranicu

 Центар за позоришну документацију

 

Истражује, сакупља, обрађује, чува и публикује позоришну документацију.

Садржај, карактер и метод рада темеље се у примени најсавременијих метода и средстава истраживања, обраде и коришћења позоришне документације и података.

Напоредо са својом основном делатношћу (истраживање, сакупљање, обрада и чување позоришне документације), Центар врши услуге за потребе научноистраживачког рада и даје податке и информације о позоришту и драми.

Центар поседује јединствене и богате збирке и фондове позоришне документације и банке (базе) података о позоришту и драматургији.

Архивски фонд
Садржи око 650.000 листова архивских докумената и грађе.

Хемеротека
Садржи преко 61.000 различитих чланака (исечака) из дневне штампе о позоришту и драмској књижевности.

Збирка штампаног позоришног материјала
Садржи преко 20.000 различитог штампаног позоришног материјала: програми драмских, оперских и балетских представа, каталози фестивала, најаве репертоара позоришта и разни други штампани материјал информативног и пропагандног карактера.

Збирка позоришног плаката
Садржи око 6.500 примерака позоришног плаката српских и позоришта са територије бивше СФРЈ.

Збирка рукописних драмских дела
Садржи око 1.500 примерака рукописних драмских дела, драматизација и адаптација.

Збирка позоришне фотографије
Садржи око 35.000 фотоса позоришних представа, позоришних манифестација и портрета позоришних уметника и писаца.

Збирка аудио и видео снимака
Садржи око 300 ролни магнетофонских трака, преко 100 видео касета као и велики број CD/DVD-а.

Банке (базе) података
Садржи све релевантне податке о репертоару позоришта и податке о позоришним уметницима и драмским писцима.