Izaberite stranicu

Јавне набавке

 

 

НАБАВКЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023. године

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку административне опреме 21/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку административне опреме 21/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге кетеринга, 20/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге кетеринга, 20/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга закупа техничке опреме, 19/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга закупа техничке опреме, 19/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима, 18/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима, 18/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја, 17/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја, 17/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих, 16/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих, 16/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 15/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 15/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-174/3-14 за набавку услуге смештаја у хостелима, 14/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-174/3-14 од 04.05.2023. године за набавку услуге смештаја у хостелима, 14/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-124/3-13  за набавку услуга превоза гостију фестивала, 13/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-124/3-13  за набавку услуга превоза гостију фестивала, 13/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  бр. 403-122/3-12 за набавку заставе

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  бр. 403-122/3-12 за набавку заставе

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-86/3-9  за набавку услуга набавке цветних аранжмана, 9/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-86/3-9  за набавку услуга набавке цветних аранжмана, 9/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-84/3-8  за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 8/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-84/3-8  за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 8/2023

 –  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-68/3-7 за набавку yслуга набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 7/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-68/3-7 за набавку yслуга набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 7/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-64/1-6 за набавку услуга сервисирања гума за службено возило, бр. 6/202

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-64/1-6 за набавку услуга сервисирања гума за службено возило, бр. 6/202

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-50/3-5 за набавку услуга сервисирања ПП апарата, 5/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-50/3-5 за набавку услуга сервисирања ПП апарата, 5/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-27/3-4 за набавку услуга прања службеног возила, 4/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-27/3-4 за набавку услуга прања службеног возила, 4/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-22/3-3 за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 3/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-22/3-3 од за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 3/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-17/3-2 од године за набавку услуга пресклипинга, 2/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-18/1-2 од за набавку услуга пресклипинга, бр.2/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-11/3-1 за набавку услуга ангажовања правника, 1/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-12/1-1 за набавку услуга ангажовања правника, бр.1/2023

НАБАВКЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022. године

ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку  административне опреме 20/2022 бр. 403-278/3-20 од 16.08.2022. године

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку  административне опреме 20/2022 бр. 403-278/3-20 од 16.08.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја за позоришну трупу бр. 19/2022, бр. 403-183/1-19 од 12.05.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја за позоришну трупу бр. 19/2022, бр. 403-183/1-19 од 12.05.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга закупа техничке опреме 18/2022, бр. 403-173/3-18 од 10.05.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга закупа техничке опреме 18/2022, бр. 403-173/3-18 од 10.05.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих 17/2022, бр. 403-165/3-17 од 09.05.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих 17/2022, бр. 403-165/3-17 од 09.05.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге кетеринга 16/2022, бр. 403-165/3-16 од 09.05.2022. године  

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ за набавку услуге кетеринга 16/2022, бр. 403-165/3-16 од 09.05.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја, 15/2022, бр. 403-152/3-15 од 27.04.2022. године

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја, 15/2022, бр. 403-152/3-15 од 27.04.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 14/2022, бр. 403-149/3-14 од 27.04.2022. године

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 14/2022, бр. 403-149/3-14 од 27.04.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима, 13/2022, 13/2022, бр. 403-147/3-13 од 26.04.2022. године

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима, 13/2022, 13/2022, бр. 403-147/3-13 од 26.04.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку Услуга набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 12/2022, бр. 403-109/3-12 од 07.04.2022. године 

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку Услуга набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 12/2022, бр. 403-109/3-12 од 07.04.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге смештаја у хостелима, 11/2022, бр. 403-107/3-11 од 07.04.2022. године 

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуге смештаја у хостелима, 11/2022, бр. 403-107/3-11 од 07.04.2022. године

ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 9/2022, бр. 403-91/3-9 од 31.03.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 9/2022, бр. 403-91/3-9 од 31.03.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за услугу набавке цветних аранжмана, 7/2022 – бр. 403-66/3-7 од 11.03.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за услугу набавке цветних аранжмана, 7/2022 – бр. 403-66/3-7 од 11.03.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга сервисирања гума за службено возило, 6/2022 бр. 403-50/3-6 од 14.02.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга сервисирања ПП апарата, 5/2022 – бр. 403-45/3-5 од 08.02.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 4/2022 – бр. 403-33/1-4 од 28.01.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 4/2022 – бр. 403-32/3-4 од 28.01.2022. године

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга прања службеног возила, 3/2022 – бр. 403-27/3-3 од 27.01.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга прања службеног возила, 3/2022 – бр. 403-27/3-3 од 27.01.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга пресклипинга, 2/2022 – бр. 403-18/3-2 од 19.01.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга пресклипинга, 2/2022 – бр. 403-18/3-2 од 19.01.2022. године

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга ангажовања правника, 1/2022 – бр. 403-8/3 од 13.01.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга ангажовања правника, 1/2022 – бр. 403-8/3 од 13.01.2022. године

 

 

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА