Izaberite stranicu

Јавне набавке

 

 

НАБАВКЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024. године

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-201/1-24 од 16.05.2024. године за набавку Услуге снимања и израде рекламног спота и документарног записа за потребе 69. Стеријиног позорја, бр.24/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-200/3-24 од 15.05.2024. године за набавку Услуге снимања и израде рекламног спота и документарног записа за потребе 69. Стеријиног позорја, 24/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-180/1-23 од 10.05.2024. године за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, бр.23/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-179/3-23 од 10.05.2024. године за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 23/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-172/1-22 од 09.05.2024. године за набавку услуга закупа техничке опреме, бр.22/2024

–ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-171/3-22 од 09.05.2024. године за набавку услуга закупа техничке опреме, 22/2024

–  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-170/1-21 од 09.05.2024. године за набавку услуга исхране у ресторанима, бр.21/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-169/3-21 од 09.05.2024. године за набавку услуга исхране у ресторанима, 21/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-149/1-19 од 25.04.2024. године за набавку услуге кетеринга, бр.19/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-148/3-19 од 25.04.2024. године за набавку услуге кетеринга, 19/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-126/1-17 од 16.04.2024. године за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих бр.17/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-125/3-17 од 16.04.2024. године за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих, 17/2024

– ОРАЗАЦ ПОНУДЕ  бр. 403-112/1-16 од 08.04.2024. године за набавку услуге  смештаја у хостелима, бр. 16/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-111/3-16 од  08.02024. године за набавку услуге  смештаја у хостелима, 16/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-86/1-15 од 07.03.2024. године за набавку услуга израде фотографија, бр.15/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-85/3-15 од 07.03.2024. године за набавку услуга израде фотографија, 15/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-84/1-14од 07.03.2024. године за услугу превоза гостију фестивала, бр.14/2024

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-83/3-14 од 07.03.2024. године за набавку услуга превоза гостију фестивала, 14/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-69/1-13  од  01.03.2024. године за набавку услуга набавке статуе Јована Стерије Поповића, 13/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-69/3-13  од  01.03.2024. године за набавку услуга набавке статуе Јована Стерије Поповића, 13/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-67/1-12  од  01.02024. године за набавку услуга набавке цветних аранжмана, 12/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-67/3-12  од  01.02024. године за набавку услуга набавке цветних аранжмана, 12/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-65/1-11 од  01.02024. године за набавку Услуга набавке материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 11/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-65/3-11 од  01.02024. године за набавку Услуга набавке материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 11/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-63/1-10 од  01.02024. године за набавку Услуга набавке административног материјала 10/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-63/3-10 од  01.02024. године за набавку Услуга набавке административног материјала 10/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-39/3-7  од  08.02024. године за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 7/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-39/3-7 од 08.02.2024. године за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 7/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-38/1-6 од 07.02.2024. године за набавку услуга сервисирања гума за службено возило, бр.6/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-37/3-6 од 07.02.2024. године за набавку услуга сервисирања гума за службено возило, 6/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-29/3-5 од 30.01.2024. године за набавку услуга сервисирања ПП апарата, 5/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-29/3-5 од 30.01.2024. године за набавку услуга сервисирања ПП апарата, 5/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-23/3-4 од 26.01.2024. године за набавку услуга прања службеног возила, 4/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-23/3-4 од 26.01.2024. године за набавку услуга прања службеног возила, 4/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-18/1-3 од 24.01.2024. године за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, бр.3/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  бр. 403-17/3-3 од  24.01.2024. године за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 3/2024

– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-16/1-2 од 24.01.2024. године за набавку услуга пресклипинга, бр.2/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-15/3-2 од 24.01.2024. године за набавку услуга пресклипинга, 2/2024

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-7/3-1 од 12.01.2024. године за набавку услуга ангажовања правника, 1/2024

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-7/3-1 од 12.01.2024. године за набавку услуга ангажовања правника, 1/2024

НАБАВКЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023. године

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку административне опреме 21/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку административне опреме 21/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге кетеринга, 20/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге кетеринга, 20/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга закупа техничке опреме, 19/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга закупа техничке опреме, 19/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима, 18/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима, 18/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја, 17/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја, 17/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих, 16/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих, 16/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 15/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 15/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-174/3-14 за набавку услуге смештаја у хостелима, 14/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-174/3-14 од 04.05.2023. године за набавку услуге смештаја у хостелима, 14/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-124/3-13  за набавку услуга превоза гостију фестивала, 13/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-124/3-13  за набавку услуга превоза гостију фестивала, 13/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  бр. 403-122/3-12 за набавку заставе

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  бр. 403-122/3-12 за набавку заставе

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-86/3-9  за набавку услуга набавке цветних аранжмана, 9/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-86/3-9  за набавку услуга набавке цветних аранжмана, 9/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-84/3-8  за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 8/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-84/3-8  за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 8/2023

 –  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-68/3-7 за набавку yслуга набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 7/2023

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-68/3-7 за набавку yслуга набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 7/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-64/1-6 за набавку услуга сервисирања гума за службено возило, бр. 6/202

– ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-64/1-6 за набавку услуга сервисирања гума за службено возило, бр. 6/202

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-50/3-5 за набавку услуга сервисирања ПП апарата, 5/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-50/3-5 за набавку услуга сервисирања ПП апарата, 5/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-27/3-4 за набавку услуга прања службеног возила, 4/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-27/3-4 за набавку услуга прања службеног возила, 4/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-22/3-3 за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 3/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-22/3-3 од за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 3/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-17/3-2 од године за набавку услуга пресклипинга, 2/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-18/1-2 од за набавку услуга пресклипинга, бр.2/2023

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр. 403-11/3-1 за набавку услуга ангажовања правника, 1/2023
– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. 403-12/1-1 за набавку услуга ангажовања правника, бр.1/2023

НАБАВКЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022. године

ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку  административне опреме 20/2022 бр. 403-278/3-20 од 16.08.2022. године

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку  административне опреме 20/2022 бр. 403-278/3-20 од 16.08.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја за позоришну трупу бр. 19/2022, бр. 403-183/1-19 од 12.05.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја за позоришну трупу бр. 19/2022, бр. 403-183/1-19 од 12.05.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга закупа техничке опреме 18/2022, бр. 403-173/3-18 од 10.05.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга закупа техничке опреме 18/2022, бр. 403-173/3-18 од 10.05.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих 17/2022, бр. 403-165/3-17 од 09.05.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима за студенте Позорја младих 17/2022, бр. 403-165/3-17 од 09.05.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге кетеринга 16/2022, бр. 403-165/3-16 од 09.05.2022. године  

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ за набавку услуге кетеринга 16/2022, бр. 403-165/3-16 од 09.05.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја, 15/2022, бр. 403-152/3-15 од 27.04.2022. године

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуге хотелског смештаја, 15/2022, бр. 403-152/3-15 од 27.04.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 14/2022, бр. 403-149/3-14 од 27.04.2022. године

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга служења пића у угоститељским објектима, 14/2022, бр. 403-149/3-14 од 27.04.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима, 13/2022, 13/2022, бр. 403-147/3-13 од 26.04.2022. године

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга исхране у ресторанима, 13/2022, 13/2022, бр. 403-147/3-13 од 26.04.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку Услуга набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 12/2022, бр. 403-109/3-12 од 07.04.2022. године 

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку Услуга набавке административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, 12/2022, бр. 403-109/3-12 од 07.04.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге смештаја у хостелима, 11/2022, бр. 403-107/3-11 од 07.04.2022. године 

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуге смештаја у хостелима, 11/2022, бр. 403-107/3-11 од 07.04.2022. године

ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 9/2022, бр. 403-91/3-9 од 31.03.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга прегледа система за аутоматску дојаву пожара, 9/2022, бр. 403-91/3-9 од 31.03.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за услугу набавке цветних аранжмана, 7/2022 – бр. 403-66/3-7 од 11.03.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за услугу набавке цветних аранжмана, 7/2022 – бр. 403-66/3-7 од 11.03.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга сервисирања гума за службено возило, 6/2022 бр. 403-50/3-6 од 14.02.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга сервисирања ПП апарата, 5/2022 – бр. 403-45/3-5 од 08.02.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 4/2022 – бр. 403-33/1-4 од 28.01.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  за набавку услуга ангажовања правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, 4/2022 – бр. 403-32/3-4 од 28.01.2022. године

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга прања службеног возила, 3/2022 – бр. 403-27/3-3 од 27.01.2022. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга прања службеног возила, 3/2022 – бр. 403-27/3-3 од 27.01.2022. године 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга пресклипинга, 2/2022 – бр. 403-18/3-2 од 19.01.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга пресклипинга, 2/2022 – бр. 403-18/3-2 од 19.01.2022. године

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за набавку услуга ангажовања правника, 1/2022 – бр. 403-8/3 од 13.01.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуга ангажовања правника, 1/2022 – бр. 403-8/3 од 13.01.2022. године

 

 

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА