Извештај о раду и пословању

 

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Број запослених у Стеријином позорју

Извештај о раду и пословању за 2020. годину

Набавке малих вредности-Три понуде

Набавке малих вредности-Три понуде – Наруџбеница

Завршни рачун за 2020. годину

Завршни рачун за 2019. годину

Финансијски план Стеријиног позорја за 2021. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2021. годину

Програм рада за 2021. годину

Финансијски план Стеријиног позорја за 2020. годину

Програм рада за 2020. годину

Предлог програма рада за 2020. годину

Извештај о раду и пословању за 2019. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2020. годину

Извештај о раду и пословању за 2018. годину

Завршни рачун за 2018. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2019. годину

Финансијски план Стеријиног позорја за 2019. годину

Програм рада Стеријиног позорја за 2019. годину

Завршни рачун за 2017. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2018. годину

Финансијски план Стеријиног позорја за 2018. годину

Програм рада Стеријиног позорја за 2018. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2017. годину

Програм рада Стеријиног позорја за 2017. годину

Финансијски план Стеријиног позорја за 2017. годину

Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја за 2015. годину