Izaberite stranicu

Извештаји о раду и пословању

 

 

2021.

Извештај o јавним набавкама за 2021. годину

Извештај o извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године (Образац 5)

Извештај o извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године (Образац 5)

Одлука о изменама финиансијког плана Стеријиног позорја за 2021. годину (новембар 2021) 

Одлука о изменама програма рада Стеријиног позорја за 2021. годину (новембар 2021) 

Одлука о изменама финиансијког плана Стеријиног позорја за 2021. годину (октобар 2021) 

Одлука о изменама програма рада Стеријиног позорја за 2021. годину (септембар 2021) 

Одлука о изменама програма рада Стеријиног позорја за 2021. годину (јул 2021) 

Одлука о изменама програма рада Стеријиног позорја за 2021. годину (јул 2021) 

Одлука о изменама финиансијког плана Стеријиног позорја за 2021. годину (јул 2021) 

Одлука о изменама програма рада Стеријиног позорја за 2021. годину (мај 2021) 

Одлука о изменама финиансијког плана Стеријиног позорја за 2021. годину (мај 2021)

Извештај o извршењу буџета у периоду од 01.01.2021 године до 31.03.2021 године (Образац 5)

Број запослених у Стеријином позорју

Финансијски план Стеријиног позорја за 2021. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2021. годину

Програм рада за 2021. годину

Извештај о раду и пословању за 2020. годину

Набавке малих вредности-Три понуде

Набавке малих вредности-Три понуде – Наруџбеница

Завршни рачун за 2020. годину