Извештај о раду и пословању

 

 

Извештај о раду и пословању за 2020. годину

Набавке малих вредности-Три понуде

Набавке малих вредности-Три понуде – Наруџбеница

Биланс стања – GFI-2020-09475-1

Финансијски план Стеријиног позорја за 2021. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2021. годину

Програм рада за 2021. годину

Програм рада за 2020. годину

Извештај о раду и пословању за 2019. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2020. годину

Извештај о раду и пословању за 2018. годину

Завршни рачун за 2018. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2019. годину

Финансијски план Стеријиног позорја за 2019. годину

Програм рада Стеријиног позорја за 2019. годину

Завршни рачун за 2017. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2018. годину

Финансијски план Стеријиног позорја за 2018. годину

Програм рада Стеријиног позорја за 2018. годину

План јавних набавки Стеријиног позорја за 2017. годину

Програм рада Стеријиног позорја за 2017. годину

Финансијски план Стеријиног позорја за 2017. годину

Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја за 2015. годину