Izaberite stranicu

„Сцена“, часопис за позоришну уметност

Уредништво

МИЛОШ ЛАТИНОВИЋ (главни и одговорни уредник)
МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ
ИСИДОРА ПОПОВИЋ
АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЖЕЉКО ЈОВАНОВИЋ
ВЕСНА ГРГИНЧЕВИЋ (секретар редакције)
ВЕЉКО ДАМЈАНОВИЋ  (дизајн и прелом)

Тел. 021/6612-485 (редакција)
Тел. 021/451-273
(продаја)
Факс. 021/6615-976
e-mail: scena@pozorje.org.rs

2022
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.