Javne nabavke

 

 

NABAVKE I JAVNE NABAVKE 2023. godine

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku administrativne opreme 21/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku administrativne opreme 21/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge keteringa, 20/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge keteringa, 20/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga zakupa tehničke opreme, 19/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga zakupa tehničke opreme, 19/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga ishrane u restoranima, 18/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga ishrane u restoranima, 18/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge hotelskog smeštaja, 17/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge hotelskog smeštaja, 17/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga ishrane u restoranima za studente Pozorja mladih, 16/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga ishrane u restoranima za studente Pozorja mladih, 16/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga služenja pića u ugostiteljskim objektima, 15/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga služenja pića u ugostiteljskim objektima, 15/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-174/3-14 za nabavku usluge smeštaja u hostelima, 14/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-174/3-14 od 04.05.2023. godine za nabavku usluge smeštaja u hostelima, 14/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-124/3-13  za nabavku usluga prevoza gostiju festivala, 13/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-124/3-13  za nabavku usluga prevoza gostiju festivala, 13/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  br. 403-122/3-12 za nabavku zastave

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE  br. 403-122/3-12 za nabavku zastave

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-86/3-9  za nabavku usluga nabavke cvetnih aranžmana, 9/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-86/3-9  za nabavku usluga nabavke cvetnih aranžmana, 9/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-84/3-8  za nabavku usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara, 8/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-84/3-8  za nabavku usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara, 8/2023

 –  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-68/3-7 za nabavku ysluga nabavke administrativnog materijala, materijala za održavanje higijene i materijala za posebne namene, 7/2023

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-68/3-7 za nabavku ysluga nabavke administrativnog materijala, materijala za održavanje higijene i materijala za posebne namene, 7/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-64/1-6 za nabavku usluga servisiranja guma za službeno vozilo, br. 6/202

– OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-64/1-6 za nabavku usluga servisiranja guma za službeno vozilo, br. 6/202

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-50/3-5 za nabavku usluga servisiranja PP aparata, 5/2023
– OBRAZAC PONUDE br. 403-50/3-5 za nabavku usluga servisiranja PP aparata, 5/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-27/3-4 za nabavku usluga pranja službenog vozila, 4/2023
– OBRAZAC PONUDE br. 403-27/3-4 za nabavku usluga pranja službenog vozila, 4/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-22/3-3 za nabavku usluga angažovanja pravnog lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, 3/2023
– OBRAZAC PONUDE br. 403-22/3-3 od za nabavku usluga angažovanja pravnog lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, 3/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-17/3-2 od godine za nabavku usluga presklipinga, 2/2023
– OBRAZAC PONUDE br. 403-18/1-2 od za nabavku usluga presklipinga, br.2/2023

– POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE br. 403-11/3-1 za nabavku usluga angažovanja pravnika, 1/2023
– OBRAZAC PONUDE br. 403-12/1-1 za nabavku usluga angažovanja pravnika, br.1/2023

NABAVKE I JAVNE NABAVKE 2022. godine

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA u periodu od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku  administrativne opreme 20/2022 br. 403-278/3-20 od 16.08.2022. godine

OBRAZAC PONUDE za nabavku  administrativne opreme 20/2022 br. 403-278/3-20 od 16.08.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge hotelskog smeštaja za pozorišnu trupu br. 19/2022, br. 403-183/1-19 od 12.05.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluge hotelskog smeštaja za pozorišnu trupu br. 19/2022, br. 403-183/1-19 od 12.05.2022. godine 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga zakupa tehničke opreme 18/2022, br. 403-173/3-18 od 10.05.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga zakupa tehničke opreme 18/2022, br. 403-173/3-18 od 10.05.2022. godine 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga ishrane u restoranima za studente Pozorja mladih 17/2022, br. 403-165/3-17 od 09.05.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga ishrane u restoranima za studente Pozorja mladih 17/2022, br. 403-165/3-17 od 09.05.2022. godine 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge keteringa 16/2022, br. 403-165/3-16 od 09.05.2022. godine  

OBRAZAC  PONUDE za nabavku usluge keteringa 16/2022, br. 403-165/3-16 od 09.05.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge hotelskog smeštaja, 15/2022, br. 403-152/3-15 od 27.04.2022. godine

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluge hotelskog smeštaja, 15/2022, br. 403-152/3-15 od 27.04.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga služenja pića u ugostiteljskim objektima, 14/2022, br. 403-149/3-14 od 27.04.2022. godine

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga služenja pića u ugostiteljskim objektima, 14/2022, br. 403-149/3-14 od 27.04.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga ishrane u restoranima, 13/2022, 13/2022, br. 403-147/3-13 od 26.04.2022. godine

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga ishrane u restoranima, 13/2022, 13/2022, br. 403-147/3-13 od 26.04.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku Usluga nabavke administrativnog materijala, materijala za održavanje higijene i materijala za posebne namene, 12/2022, br. 403-109/3-12 od 07.04.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za nabavku Usluga nabavke administrativnog materijala, materijala za održavanje higijene i materijala za posebne namene, 12/2022, br. 403-109/3-12 od 07.04.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluge smeštaja u hostelima, 11/2022, br. 403-107/3-11 od 07.04.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluge smeštaja u hostelima, 11/2022, br. 403-107/3-11 od 07.04.2022. godine

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA u periodu od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara, 9/2022, br. 403-91/3-9 od 31.03.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara, 9/2022, br. 403-91/3-9 od 31.03.2022. godine 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za uslugu nabavke cvetnih aranžmana, 7/2022 – br. 403-66/3-7 od 11.03.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za uslugu nabavke cvetnih aranžmana, 7/2022 – br. 403-66/3-7 od 11.03.2022. godine 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga servisiranja guma za službeno vozilo, 6/2022 br. 403-50/3-6 od 14.02.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga servisiranja PP aparata, 5/2022 – br. 403-45/3-5 od 08.02.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga angažovanja pravnog lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, 4/2022 – br. 403-33/1-4 od 28.01.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  za nabavku usluga angažovanja pravnog lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, 4/2022 – br. 403-32/3-4 od 28.01.2022. godine

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga pranja službenog vozila, 3/2022 – br. 403-27/3-3 od 27.01.2022. godine 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga pranja službenog vozila, 3/2022 – br. 403-27/3-3 od 27.01.2022. godine 

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga presklipinga, 2/2022 – br. 403-18/3-2 od 19.01.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga presklipinga, 2/2022 – br. 403-18/3-2 od 19.01.2022. godine

OBRAZAC PONUDE za nabavku usluga angažovanja pravnika, 1/2022 – br. 403-8/3 od 13.01.2022. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku usluga angažovanja pravnika, 1/2022 – br. 403-8/3 od 13.01.2022. godine

 

 

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA