Biblioteka „Antologije“

Sava Anđelković – GENEZA STERIJINIH KOMEDIJA

Sava Anđelković GENEZA STERIJINIH KOMEDIJA Biblioteka „Ekspozicija“, knjiga 6 Urednik dr Miroslav Radonjić Sterijino pozorje, Novi Sad 2023. vstr. 275 – ISBN 978-86-85145-88-9 „Komediografski rad Jovana Sterije Popovića interesantan je za izučavanje jer predstavlja...

Violeta Goldman – VIZUALNO MIŠLJENJE U KREATIVNOM PROCESU GLUMCA

Violeta Goldman VIZUALNO MIŠLJENJE U KREATIVNOM PROCESU GLUMCA  Biblioteka „Ekspozicija“, knjiga 5 Urednik dr Zoran Đerić Sterijino pozorje, Novi Sad 2021. – str. 295 – ISBN 978-86-85145-80-3    Knjiga je opsežna i jedinstvena analiza principa vizualnog mišljenja...

Vera Kopicl – METAJEZIK IŠČAŠENOG ŽANRA

Vera Kopicl METAJEZIK IŠČAŠENOG ŽANRA    Biblioteka „Ekspozicija“, knjiga 2 Urednik dr Zoran Đerić Sterijino pozorje, Novi Sad 2018. – 157 str. – ISBN 978-86-85145-62-9  Knjiga otvara jedno polje intertekstualnog čitanja u kojem se prati dramaturgija Milene...