Vlatko Ilić 
SAVREMENO POZORIŠTE: ESTETSKO ISKUSTVO I PRESTUPNIČKE PRAKSE 

Biblioteka „Ekspozicija“, knjiga 1 
Urednik dr Zoran Đerić 
Sterijino pozorje, Novi Sad 2018. – 125 str. – ISBN 978-86-85145-61-2 

Knjiga kritički preispituje umetnost teatra, s posebnim osvrtom na savremene pozorišne poetike i estetska iskustva koja iz njih proističu. Najpre, reč je o reflektovanju pozicije, uloge, statusa umetnosti pozorišta danas, što se može sagledati u okvirima odnosno iz perpektive aktuelnog društvenog života, te kompleksnih međuodnosa koji se uspostavljaju između teatarske prakse s jedne, i socijalnih relacija, s druge strane. Posebna pažnja autora koncentrisana je na prepoznavanje, analizu i zaključke o prestupničkim praksama koje, narušavanjem postojećih regulativa uspostavljenih unutar i oko sveta umetnosti, potencijalno rezultiraju nastanakom vrednih umetničkih dela, i to posredstvom preispitivanja same prirode izvođenja umetnosti, a u skladu sa aktuelnim teorijskim i kulturalnim orijentacijama relevantnim za ovaj istraživački rad. (…)

Precizirajući ključne odlike institucionalnog pozorišta, festivalskih produkcija, društveno-angažovanog stvaralaštva i, naposletku, onoga što autor studije naziva „dramatizacijom socijalnih odnosa“, navodeći, pritom, i pozorišne/izvođačke radove i društvene pokrete kao relevatne primere koji ilustruju pomenutu dramatizaciju, Ilić posebnu pažnju posvećuje onim delima koja transgresiraju uspostavljene podele (kako socijalne, tako i umetničke), a na osnovu kojih i izvodi opšte zaključke o prestupničkoj prirodi savremenog teatra. (…)

Drugi deo knjige Ilić posvećuje pitanju forme savremenog pozorišnog dela i u vezi s tim predlaže ispitivanje pojma dinamičkog dela, čime posredno nudi i model vrednovanja aktuelne umetničke produkcije. Oslanjajući se na razumevanje klasičnog dela, odnosno organskog, s jedne, i avangardnog, s druge strane, pojam dinamičkog umetničkog dela, prema shvatanju autora, umnogome odgovara savremenom stvaralaštvu, pošto omogućava sagledavanje njegove događajne prirode.

Dr Divna Vuksanović
(izvodi iz recenzije)

Beleška o autoru
Vlatko Ilić, rođen 1981. u Beogradu, docent je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (predmeti: Teorija kulture, Estetika, Savremena estetika, Filozofija medija). Decembra 2010. brani doktorsku disertaciju „Strategije opstanka izvođenja uživo u epohi novih medija: Nova teorija pozorišta / teorija novog pozorišta u Srbiji“ na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i stiče zvanje doktora nauka u oblasti teorije umetnosti i medija. Diplomirao je na Katedri za pozorišnu i radio režiju, kao student generacije Fakulteta dramskih umetnosti (2006).

Dobitnik je Specijalne Sterijine nagrade za režiju (2007), autor knjige Uvod u novu teoriju pozorišta (Nolit / Altera, Beograd 2011) i jedan od urednika tematske publikacije Theatre within the Context… and not just Theatre Pozorište u kontekstu… i ne samo pozorište (Fakultet dramskih umetnosti / Hop.La!, Beograd 2016). Član je Estetičkog društva Srbije.

Pored naučnoistraživačkog rada, Ilić je aktivan i u domenu umetničkog stvaralaštva. Sarađuje sa dramskim programom Radio Beograda (Testament ovog dana, E. Bond; Pet nivoa pet razgovora dr Svetolika Plesnika i dr Marije Polek, V. Klačar; Isceljenje, D. Vuksanović; i drugi) i Beogradskom filharmonijom (Iskopani Sokrat, 2018; Mocart, 2016), a među njegovim režijama izdvajaju se: Ana Frank, prema Dnevniku Ane Frank, NP „Sterija“, Vršac 2016; Marks u Sohou, H. Zin, Scena Carina/JDP, Beograd 2013; Sam kraj sveta, Ž. L. Lagars, Malo pozorište „Duško Radović“, Beograd 2006; kao i serijal radova realizovan u saradnji sa Vojislavom Klačarom: Parlamentarna Istorija Korete, Belef 2007; Osnivanje III Univerziteta u Kraljivini Koreti, Geschwister-Scholl-Haus, Lajpcig 2008; Formiranje X Vlade Kraljevine Korete, Hebbel Theater, Berlin 2009; i drugi.