Centar za pozorišnu dokumentaciju

 

Istražuje, sakuplja, obrađuje, čuva i publikuje pozorišnu dokumentaciju.

Sadržaj, karakter i metod rada temelje se u primeni najsavremenijih metoda i sredstava istraživanja, obrade i korišćenja pozorišne dokumentacije i podataka.

Naporedo sa svojom osnovnom delatnošću (istraživanje, sakupljanje, obrada i čuvanje pozorišne dokumentacije), Centar vrši usluge za potrebe naučnoistraživačkog rada i daje podatke i informacije o pozorištu i drami.

Centar poseduje jedinstvene i bogate zbirke i fondove pozorišne dokumentacije i banke (baze) podataka o pozorištu i dramaturgiji.

Arhivski fond
Sadrži oko 650.000 listova arhivskih dokumenata i građe.

Hemeroteka
Sadrži preko 61.000 različitih članaka (isečaka) iz dnevne štampe o pozorištu i dramskoj književnosti.

Zbirka štampanog pozorišnog materijala
Sadrži preko 20.000 različitog štampanog pozorišnog materijala: programi dramskih, operskih i baletskih predstava, katalozi festivala, najave repertoara pozorišta i razni drugi štampani materijal informativnog i propagandnog karaktera.

Zbirka pozorišnog plakata
Sadrži oko 6.500 primeraka pozorišnog plakata srpskih i pozorišta sa teritorije bivše SFRJ.

Zbirka rukopisnih dramskih dela
Sadrži oko 1.500 primeraka rukopisnih dramskih dela, dramatizacija i adaptacija.

Zbirka pozorišne fotografije
Sadrži oko 35.000 fotosa pozorišnih predstava, pozorišnih manifestacija i portreta pozorišnih umetnika i pisaca.

Zbirka audio i video snimaka
Sadrži oko 300 rolni magnetofonskih traka, preko 100 video kaseta kao i veliki broj CD/DVD-a.

Banke (baze) podataka
Sadrži sve relevantne podatke o repertoaru pozorišta i podatke o pozorišnim umetnicima i dramskim piscima.