Biblioteka „Dramaturški spisi“

Olivera Milošević, TEATROLOGIKE I, II

Olivera Milošević, TEATROLOGIKE I, II   Biblioteka „Dramaturški spisi“Urednik dr Miroslav RadonjićSterijino pozorje, Novi Sad 2022. – 150; 210 str.ISBN 978-86-85145-82-7; ISBN 978-86-85145-85-8 TEATROLOGIKE I: Biljana Srbljanović, Oliver Frljić, Jernej Lorenci,...

Snežana B. Kesić JOVAN HRISTIĆ, DRAMSKI PISAC I TEORETIČAR

Snežana B. KesićJOVAN HRISTIĆ, DRAMSKI PISAC I TEORETIČAR   Biblioteka „Dramaturški spisi“ Urednik dr Zoran Đerić Sterijino pozorje, Novi Sad 2019. – 272 str. – ISBN 978-86-85145-69-8   Profil svestranog stvaraoca i predanog teoretičara u duhovnom poslanju...

Aleksandar Milosavljević POZORIŠNI DIRER I DRUGI ZAPISI

Aleksandar Milosavljević POZORIŠNI DIRER I DRUGI ZAPISI  (…) Laćajući se delikatnog preduzeća da piše o pozorištu, Saša Milosavljević to čini s pozicije intelektualca koji teatar oseća čulno, kojem vonj probne sale ne zamagljuje kritički otklon, a potonji, opet, niti...

Starija izdanja u Biblioteci „Dramaturški spisi“

Starija izdanja u Biblioteci „Dramaturški spisi“ Pokrenuta 1965.Urednici: Milenko ŠUVAKOVIĆ (1965), Đorđe RUŠKUC (1966–1970), Zoran JOVANOVIĆ (1974–1979), Luka HAJDUKOVIĆ (1980–1987), Božidar KOVAČEK (1982–1991), Dušan MIHAILOVIĆ (1982–1987), Momir PEJOVIĆ...