Nada Jeftenić – VOĐSTVO ALTERNATIVNIH POZORIŠNIH ORGANIZACIJA U SRBIJI

Biblioteka „Dramaturški spisi“
Urednik dr Miroslav Radonjić
Sterijino pozorje, Novi Sad, 2023. ‒ str. 277 ‒ ISBN 978-86-85145-92-6

„Autorka Nada Jeftenić nudi opsežnu studiju vođstva alternativnih pozorišnih organizacija u Srbiji, na osnovu teorijske i empirijske analize ostvarene u periodu od 2018. do 2020. godine u Beogradu. Promišljajući vođstvo koje bi odgovaralo razvojnim i stvaralačkim zahtevima umetnika, Jeftenić konstruiše nov model koji pruža mogućnost za proučavanje uloge različitih dimenzija, među kojima su harizma, transformacioni potencijal, participativnost u donošenju odluka, emocionalna inteligencija, kolektivna kreativnost i etičnost unutar samih organizacija. Vođstvo se posmatra kao razvojni proces međusobnih uticaja, tako da i samo polazište odstupa od dominantnih teorija, mahom utemeljenih u ideološkoj matrici koja opravdava hijerarhizaciju i opresivne mehanizme korporativnog poslovanja. Pritom, u studiji su detaljno razmotrene sve dileme savremenih teoretičara i istraživača, a potom su raznorodni uvidi provereni u seriji intervjua sa sagovornicima iz 25 organizacija aktivnih na lokalnoj nezavisnoj sceni. U ishodu su dobijena dragocena svedočenja, kao osnova za proučavanje samoorganizovanih kolektiva van glavih tokova. Ovo je prva naučna analiza vođstva na nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije, otkriva visok stepen inovativnosti u okviru izabranog pristupa i razumevanje složenih fenomena koji određuju dinamiku vaninstitucionalnog rada u umetnosti.“
Dr Irena Ristić

O AUTORKI
Dr Nada Jeftenić (Beograd, 1985) je autorka monografije, umetnica i istraživačica. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a doktorirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Osim pedagoškim i umetničkim, bavi se i naučno-istraživačkim radom. Polje njenog načunog i umetničkog delovanja je psihologija u umetnosti. Poslednjih godina uži fokus njenog interesovanja su alternativne organizacije, sa posebnim akcentom na kompleksnost konstrukata socijalnih relacija članova kolektiva. Ovo je njeno prvo opsežnije naučno istraživanje.