Izaberite stranicu

Нада Јефтенић – ВОЂСТВО АЛТЕРНАТИВНИХ ПОЗОРИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ

Библиотека „Драматуршки списи“
Уредник др Мирослав Радоњић
Стеријино позорје, Нови Сад, 2023. ‒ стр. 277 ‒ ISBN 978-86-85145-92-6

„Ауторка Нада Јефтенић нуди опсежну студију вођства алтернативних позоришних организација у Србији, на основу теоријске и емпиријске анализе остварене у периоду од 2018. до 2020. године у Београду. Промишљајући вођство које би одговарало развојним и стваралачким захтевима уметника, Јефтенић конструише нов модел који пружа могућност за проучавање улоге различитих димензија, међу којима су харизма, трансформациони потенцијал, партиципативност у доношењу одлука, емоционална интелигенција, колективна креативност и етичност унутар самих организација. Вођство се посматра као развојни процес међусобних утицаја, тако да и само полазиште одступа од доминантних теорија, махом утемељених у идеолошкој матрици која оправдава хијерархизацију и опресивне механизме корпоративног пословања. Притом, у студији су детаљно размотрене све дилеме савремених теоретичара и истраживача, а потом су разнородни увиди проверени у серији интервјуа са саговорницима из 25 организација активних на локалној независној сцени. У исходу су добијена драгоцена сведочења, као основа за проучавање самоорганизованих колектива ван главих токова. Ово је прва научна анализа вођства на независној културној сцени Србије, открива висок степен иновативности у оквиру изабраног приступа и разумевање сложених феномена који одређују динамику ванинституционалног рада у уметности.“
Др Ирена Ристић

О АУТОРКИ
Др Нада Јефтенић (Београд, 1985) је ауторка монографије, уметница и истраживачица. Дипломирала је на Факултету музичке уметности у Београду, а докторирала је на Факултету драмских уметности, Универзитета уметности у Београду. Осим педагошким и уметничким, бави се и научно-истраживачким радом. Поље њеног начуног и уметничког деловања је психологија у уметности. Последњих година ужи фокус њеног интересовања су алтернативне организације, са посебним акцентом на комплексност конструката социјалних релација чланова колектива. Ово је њено прво опсежније научно истраживање.