Ostala izdanja / Ostale edicije

Isidora Popović – JOAKIM VUJIĆ SABRANE DRAME

JOAKIM VUJIĆ ‒SABRANE DRAMEPriredila Isidora Popović Sterijino pozorje, Novi Sad, 2022.699 str.ISBN 978-86-85145-87-2   „Previše je zagonetki i nejasnoća o Vujiću da bi se donosio definitivan, meritoran sud o njemu i njegovom delu“, zabeležio je 1987. pred...

SRPSKA DRAMSKA BAŠTINA NA MARGINAMA SCENE Uredila Snežana Savkić

SRPSKA DRAMSKA BAŠTINA NA MARGINAMA SCENE Uredila Snežana Savkić  Novi Sad, Sterijino pozorje, 2019. – 216 str. – ISBN 978-86-85145-71-1  Zbornik radova  Prof. dr Sava Damjanov (rukovodilac projekta, Filozoski fakultet Novi Sad): „Smejač i zasmejač“, Brana Cvetković;...

Miodrag Đukić – SEĆANJA priredila Snežana Kutrički

Miodrag Đukić – SEĆANJApriredila Snežana Kutrički Novi Sad, Sterijino pozorje; Beograd, Udruženje dramskih pisaca Srbije, 2014. – 136 str. – ISBN 978-86-85145-35-3 (…) Miodrag Đukić bio je čovek (dobrodošlih) krajnosti. Bio je republikanac koji je iskazivao višak...

Petar Marjanović – ZAPISI TEATROLOGA

Petar Marjanović – ZAPISI TEATROLOGA Novi Sad, Sterijino pozorje, 2006. – 412 str. – ISBN 86-85145-03-1 Mala istorija srpskog pozorišta XIII-XXI vek, objavljena 2005, čak i za relativno obaveštene, bila je prilika da saznaju mnogi novi podatak, a pre svega da ono što...

AVDO MUJČINOVIĆ – POZORIŠNE KRITIKE / Priredio Radomir Putnik

AVDO MUJČINOVIĆ – POZORIŠNE KRITIKE / Priredio Radomir Putnik Novi Sad: Sterijino pozorje, 2005. Avdo Mujčinović (1940-1997) bio je novinar i pozorišni kritičar dnevnog lista „Politika ekspres“. Celokupna novinarska i kritičarska aktivnost Avde Mujčinovića bila je...

Feliks Pašić: GLUMCI GOVORE. Knjige 1-2

Feliks Pašić: GLUMCI GOVORE. Knjige 1-2 Novi Sad: Sterijino pozorje : Prometej, 2003.Knj. 1. – 403 str. – ISBN 86-7639-715-5Knj. 2. – 428 str. – ISBN 86-7639-716-3 Razgovori sa:Pavlom Bogatinčevićem,Nevenkom Urbanovom,Olgom Spiridonović,Mijom Aleksićem,Mirom...

Josip Lešić: STERIJA, DRAMSKI PISAC

Josip Lešić: STERIJA, DRAMSKI PISAC  Novi Sad: Sterijino pozorje : Prometej, 1998. Edicija „Pozorišne monografije“  Ako bismo hteli da u najkraćim crtama predstavimo knjigu STERIJA, DRAMSKI PISAC, istakli bismo kao njen osnovni kvalitet doslednost, analitičnost i...