AVDO MUJČINOVIĆ – POZORIŠNE KRITIKE / Priredio Radomir Putnik

Novi Sad: Sterijino pozorje, 2005.

Avdo Mujčinović (1940-1997) bio je novinar i pozorišni kritičar dnevnog lista „Politika ekspres“. Celokupna novinarska i kritičarska aktivnost Avde Mujčinovića bila je vezana za ovaj list. Lojalnost svome listu podigao je na nivo principa. Pozorišnu kritiku počeo je da objavljuje u drugoj polovini sedamdesetih godina, kada je njegov list želeo da ima teatarskog kritičara na duže vreme. Mujčinovićeve pozorišne kritike, pisane bezmalo dvadeset godina, pružaju precizan uvid u njegovo shvatanje pozorišne umetnosti, kao i same kritike. Pozorišnu kritiku u dnevnim novinama Mujčinović je posmatrao kao recenziju koja ima zadatak da tumači i vrednuje predstavu. Ako je već zadatak kritičara da istraži ideje, namere, polazišta i pogled na svet autora predstave, onda se podrazumeva da kritičar zna da nađe šifru, ključ, metod za tumačenje predstave. Razložan kritičar, kakav je bio Mujčinović, uvek traga za razlozima i motivima stvaralaca, nastojeći da pronikne do, kako bi rekao Hamlet, kvintesencije teatarskog poduhvata. Za Avdu Mujčinovića pozorište nije bilo poprište teorijskih sporova niti je u predstavama pristajao da traži manifeste novih teatarskih nastojanja. Mujčinovića je zanimala scenska postavka dramskog tekata i novo umetničko ostvarenje koje je nastalo kao rezultat kolektivnog rada više umetnika. Naš kritičar je, razume se, dobro znao da manifesti i proklamacije jesu deo pozorišne svakodnevice i da pripadaju teatru kao neizbežne parafernalije, ali je umeo da odoli tim iskušenjima i provokacijama, ceneći da se novi pozorišni sadržaji, pokreti i traganja ponajbolje mogu definisati na sceni, a ne u medijskim najavama ili festivalskim kuloarima.

(Delovi iz pogovora Radomira PUTNIKA)