Izaberite stranicu

АВДО МУЈЧИНОВИЋ – ПОЗОРИШНЕ КРИТИКЕ / Приредио Радомир Путник

Нови Сад: Стеријино позорје, 2005.

Авдо Мујчиновић (1940-1997) био је новинар и позоришни критичар дневног листа „Политика експрес“. Целокупна новинарска и критичарска активност Авде Мујчиновића била је везана за овај лист. Лојалност своме листу подигао је на ниво принципа. Позоришну критику почео је да објављује у другој половини седамдесетих година, када је његов лист желео да има театарског критичара на дуже време. Мујчиновићеве позоришне критике, писане безмало двадесет година, пружају прецизан увид у његово схватање позоришне уметности, као и саме критике. Позоришну критику у дневним новинама Мујчиновић је посматрао као рецензију која има задатак да тумачи и вреднује представу. Ако је већ задатак критичара да истражи идеје, намере, полазишта и поглед на свет аутора представе, онда се подразумева да критичар зна да нађе шифру, кључ, метод за тумачење представе. Разложан критичар, какав је био Мујчиновић, увек трага за разлозима и мотивима стваралаца, настојећи да проникне до, како би рекао Хамлет, квинтесенције театарског подухвата. За Авду Мујчиновића позориште није било поприште теоријских спорова нити је у представама пристајао да тражи манифесте нових театарских настојања. Мујчиновића је занимала сценска поставка драмског теката и ново уметничко остварење које је настало као резултат колективног рада више уметника. Наш критичар је, разуме се, добро знао да манифести и прокламације јесу део позоришне свакодневице и да припадају театру као неизбежне параферналије, али је умео да одоли тим искушењима и провокацијама, ценећи да се нови позоришни садржаји, покрети и трагања понајбоље могу дефинисати на сцени, а не у медијским најавама или фестивалским кулоарима.

(Делови из поговора Радомира ПУТНИКА)