Izaberite stranicu

СЛОБОДАН СЕЛЕНИЋ – ДРАМСКО ДОБА : Позоришне критике (1956-1978) / Приредио Феликс Пашић

Нови Сад: Стеријино позорје, 2005. – 300 стр. – ISBN 86-7109-032-9

Избор позоришних критика Слободана Селенића који приређује Феликс Пашић двоструко је значајан: с једне стране, Пашић први пут у књизи представља Селенића у једном виду његове стваралачке делатности; с друге стране, скоро двадесетогодишњи Селенићев критичарски ангажман коначно се, макар и у тематски сведеном обиму, даје на увид јавности, систематизован и сређен. У сваком случају, исправља се дуг према једном од најзначајнијих и најутицајнијих српских позоришних критичара друге половине двадесетог века. Приређивач је овом приликом обратио пажњу искључиво на Селенићеве критике представа по домаћим драмским текстовима, при чему се под домаћим писцима подразумевају сви они који су деловали на ондашњем југословенском постору, па се Селенић тако према њима и односио. Како се почетак Селенићеве критичарске каријере срећно подудара са почетком обнове домаће драме, пре свега српске, могуће је, на основу његових критичких осврта, пратити токове те драме у њеном плодном раздобљу, у шездесетим и седамдесетим годинама. Селенић је, како се показује, проницљив и поуздан тумач драмског текста. Његови судови, у том погледу, не подлежу компромисима, чак и кад су у питању неки у то време неприкосновени ауторитети, као Крлежа. И када анализира драмски предложак за представу и када анализи подвргава саму представу, Селенић у њима по правилу тражи корелацију с временом, критичку компоненту текста и позоришног чина, њихов актуелни смисао. Селенићеве критике стога, на известан начин, представљају аутентичан отисак времена.

(Из рецензије Војина ДИМИТРИЈЕВИЋА)