Izaberite stranicu

ЈАН ЈАНКОВИЧ – СРПСКА ДРАМА У СЛОВАЧКОЈ / Са словачког превео Михал Харпањ

Нови Сад: Стеријино позорје, 2005. – 243 стр. – ISBN 86-7109-033-7

Настанак ове књиге подстакнут је једним братиславским скупом од пре неколико година, који се бавио српско-словачким књижевним везама. Показало се да је у богатству тих веза, и то у периоду дужем од једног века, значајно место заузимала српска драма. Јан Јанкович, преводилац, тумач, пропагатор, а у новије време и издавач српских драма у Словачкој (власник издавачке куће ЈУГА), позабавио се целином овог питања: преводима, објављивањем, извођењем (аматерска и професионална позоришта, радио и телевизија) и рецепцијом наше драме у Словачкој од краја XIX века до данас.

Књига садржи поглавља: Српска драма у Словачкој до 1918. године, Између два светска рата (Рецепција представа Бранислава Нушића), У вихору II светског рата, Послератно раздобље до данашњице (Феномен Ковачевић; Драмски писац и песник Љубомир Симовић), На прагу новог миленијума (Биљана Србљановић).

Књиге као што је Јанковицчева Српска драма у Словачкој ретке су, посебно код нас и зато вишеструко занимљиве и корисне. Пре свега онима који показују интересовање за међународну културну сарадњу, за излазак наше књижевности у свет, за сазнање колико се широко прихватају и како се процењују наше духовне вредности изван националних граница, у каквим све околностима, на који начин, којим путевима и ћијом заслугом оне стижу и улазе у други национални и културни простор.

Из рецензије Милете РАДОВАНОВИЋА)