JAN JANKOVIČ – SRPSKA DRAMA U SLOVAČKOJ / Sa slovačkog preveo Mihal Harpanj

Novi Sad: Sterijino pozorje, 2005. – 243 str. – ISBN 86-7109-033-7

Nastanak ove knjige podstaknut je jednim bratislavskim skupom od pre nekoliko godina, koji se bavio srpsko-slovačkim književnim vezama. Pokazalo se da je u bogatstvu tih veza, i to u periodu dužem od jednog veka, značajno mesto zauzimala srpska drama. Jan Jankovič, prevodilac, tumač, propagator, a u novije vreme i izdavač srpskih drama u Slovačkoj (vlasnik izdavačke kuće JUGA), pozabavio se celinom ovog pitanja: prevodima, objavljivanjem, izvođenjem (amaterska i profesionalna pozorišta, radio i televizija) i recepcijom naše drame u Slovačkoj od kraja XIX veka do danas.

Knjiga sadrži poglavlja: Srpska drama u Slovačkoj do 1918. godine, Između dva svetska rata (Recepcija predstava Branislava Nušića), U vihoru II svetskog rata, Posleratno razdoblje do današnjice (Fenomen Kovačević; Dramski pisac i pesnik LJubomir Simović), Na pragu novog milenijuma (Biljana Srbljanović).

Knjige kao što je Jankovicčeva Srpska drama u Slovačkoj retke su, posebno kod nas i zato višestruko zanimljive i korisne. Pre svega onima koji pokazuju interesovanje za međunarodnu kulturnu saradnju, za izlazak naše književnosti u svet, za saznanje koliko se široko prihvataju i kako se procenjuju naše duhovne vrednosti izvan nacionalnih granica, u kakvim sve okolnostima, na koji način, kojim putevima i ćijom zaslugom one stižu i ulaze u drugi nacionalni i kulturni prostor.

Iz recenzije Milete RADOVANOVIĆA)