SLOBODAN SELENIĆ – DRAMSKO DOBA : Pozorišne kritike (1956-1978) / Priredio Feliks Pašić

Novi Sad: Sterijino pozorje, 2005. – 300 str. – ISBN 86-7109-032-9

Izbor pozorišnih kritika Slobodana Selenića koji priređuje Feliks Pašić dvostruko je značajan: s jedne strane, Pašić prvi put u knjizi predstavlja Selenića u jednom vidu njegove stvaralačke delatnosti; s druge strane, skoro dvadesetogodišnji Selenićev kritičarski angažman konačno se, makar i u tematski svedenom obimu, daje na uvid javnosti, sistematizovan i sređen. U svakom slučaju, ispravlja se dug prema jednom od najznačajnijih i najuticajnijih srpskih pozorišnih kritičara druge polovine dvadesetog veka. Priređivač je ovom prilikom obratio pažnju isključivo na Selenićeve kritike predstava po domaćim dramskim tekstovima, pri čemu se pod domaćim piscima podrazumevaju svi oni koji su delovali na ondašnjem jugoslovenskom postoru, pa se Selenić tako prema njima i odnosio. Kako se početak Selenićeve kritičarske karijere srećno podudara sa početkom obnove domaće drame, pre svega srpske, moguće je, na osnovu njegovih kritičkih osvrta, pratiti tokove te drame u njenom plodnom razdoblju, u šezdesetim i sedamdesetim godinama. Selenić je, kako se pokazuje, pronicljiv i pouzdan tumač dramskog teksta. NJegovi sudovi, u tom pogledu, ne podležu kompromisima, čak i kad su u pitanju neki u to vreme neprikosnoveni autoriteti, kao Krleža. I kada analizira dramski predložak za predstavu i kada analizi podvrgava samu predstavu, Selenić u njima po pravilu traži korelaciju s vremenom, kritičku komponentu teksta i pozorišnog čina, njihov aktuelni smisao. Selenićeve kritike stoga, na izvestan način, predstavljaju autentičan otisak vremena.

(Iz recenzije Vojina DIMITRIJEVIĆA)