Izaberite stranicu

Боро Стјепановић 
ГЛУМА I (Рад на себи) 
ГЛУМА II (Радња) 
ГЛУМА III (Игра) 

Заједничко издање Стеријиног позорја и Универзитета Црне Горе, 2005. 

Реч је о уџбеницима глуме али и не само о томе. Аутор се својим предметом бави озбиљно, студиозно, посвећено. Потпуно упућен у доступну теоријску литературу о глуми, аутор тражи дубље филозофско утемељење у естетичким ставовима Аристотела, Хегела, Канта. С друге стране, у многим поглављима остварује изванредну синтезу релевантних знања из психолошких студија које се тичу предмета којим се бави. Фасцинантан је план, терминолошка грађевина коју аутор гради да би рашчланио на елементарне састојке сам појам Глума. Користећи сопствено глумачко и педагошко искуство, Боро Стјепановић је написао капитално дело о глумачкој уметности. На првом нивоу имамо уџбеник глуме – најкомплетнију антологију вежби за студирање глуме која је икад игде (колико ми је досад познато) састављена. Кад се узме у обзир да педагози глуме могу наведене вежбе да користе са варијантама које сами развију, онда је јасно да је употребна вредност овог Практикума огромна. На другом нивоу пратимо, кроз објашњења и коментаре аутора покушај да се, пред крај овога века, формулише Метод глуме, заснован на Систему Станиславског, али развијен релевантним теоријским ставовима других аутора. На трећем нивоу – Боро Стјепановић је написао теоријску студију која ће изазвати интересовање театролога који се, код нас, недовољно баве Глумом као најбитнијом димензијом позоришта. Тако се може претпоставити да ће дело, које је пред нама, изазвати појединим ставовима полемику или критичку реакцију (на пример о односу редитеља према глумцима), али и неопходне аргументе да би се наведени ставови могли довести у питање. У књизи Глума III; Игра Б. Стјепановић довршава трилогију посвећену педагогији глуме. Као и у прве две књиге аутор има практичну намеру: да студентима и педагозима глуме поклони уџбеник, састављен из јединственог практикума – листе вежби и теоријско-историјског увода за свако поглавље. Као и прве две књиге и ова има шири значај од школске књиге: за све позоришне професионалце то је књига у којој је сабрано знање – историјско, теоријско и практично – о глуми.

(Из рецензије др Владимира ЈЕВТОВИЋА)