Izaberite stranicu

ДРАМСКИ ТЕКСТ ДАНАС У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, ХРВАТСКОЈ И СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ 
Међународни симпозијум универзитетских предавача,  театролога и позоришних критичара 

Université Paris IV – Sorbonne, 15. i 16. новембар 2003. 
приредио Сава АНЂЕЛКОВИЋ 
Нови Сад: Стеријино позорје : Међународна асоцијација позоришних критичара (AICT), 2004. 
202 стр. – ISBN 86-85145-00-7 

аутори чији су радови објављени у Зборнику:
Наум Пановски (Вашингтон),
Борис СЕНКЕР (Загреб),
Сибила ПЕТЛЕВСКИ (Загреб),
Ксенија РАДУЛОВИЋ (Београд),
Љубица ОСТОЈИЋ (Сарајево),
Сава АНЂЕЛКОВИЋ (Париз),
Мухамед ЏЕЛИЛОВИЋ (Сарајево),
Сања НИКЧЕВИЋ (Осијек),
Тања МИЛЕТИЋ-ОРУЧЕВИЋ (Мостар),
Paul-Louis THOMAS (Париз),
Марко КОВАЧЕВИЋ (Сарајево),
Бошко МИЛИН (Београд),
Даринка НИКОЛИЋ (Нови Сад),
Наташа ГОВЕДИЋ (Загреб),
Милош ЛАЗИН (Париз),
Радмила ВОЈВОДИЋ (Подгорица),
Irene SADOWSKA-GUILLON (Париз).