DRAMSKI TEKST DANAS U BOSNI I HERCEGOVINI, HRVATSKOJ I SRBIJI I CRNOJ GORI
Međunarodni simpozijum univerzitetskih predavača, teatrologa i pozorišnih kritičara

Université Paris IV – Sorbonne, 15. i 16. novembar 2003.
priredio Sava ANĐELKOVIĆ
Novi Sad: Sterijino pozorje : Međunarodna asocijacija pozorišnih kritičara (AICT), 2004.
202 str. – ISBN 86-85145-00-7

autori čiji su radovi objavljeni u Zborniku:
Naum Panovski (Vašington),
Boris SENKER (Zagreb),
Sibila PETLEVSKI (Zagreb),
Ksenija RADULOVIĆ (Beograd),
LJubica OSTOJIĆ (Sarajevo),
Sava ANĐELKOVIĆ (Pariz),
Muhamed DŽELILOVIĆ (Sarajevo),
Sanja NIKČEVIĆ (Osijek),
Tanja MILETIĆ-ORUČEVIĆ (Mostar),
Paul-Louis THOMAS (Pariz),
Marko KOVAČEVIĆ (Sarajevo),
Boško MILIN (Beograd),
Darinka NIKOLIĆ (Novi Sad),
Nataša GOVEDIĆ (Zagreb),
Miloš LAZIN (Pariz),
Radmila VOJVODIĆ (Podgorica),
Irene SADOWSKA-GUILLON (Pariz).