Vesna Grginčević – BIBLIOGRAFIJA RADOVA OBJAVLJENIH U ČASOPISU „SCENA“ : 1965-2005

Novi Sad, Sterijino pozorje, 2006. – 280 str. – ISBN 86-85145-05-8

Bibliografija radova objavljenih u časopisima za pozorišnu umetnost „Scena“ pojavljuje se 2006. u sklopu obeležavanja 200 godina od rođenja i 150 godina od smrti J. St. Popovića odnosno proslave pedeset godina postojanja institucije/festivala Sterijino pozorje. Ipak, najvažniji povod da se objavi Bibliografija jeste 40 godina izlaženja „Scene“ na srpskom jeziku (pokrenuta 1965) i 27 godina izlaženja „Scene“ na engleskom jeziku (pokrenuta 1978).

Bibliografija će poslužiti upoznavanju i korišćenju bogatog sadržaja časopisa koji obuhvata brojna pitanja pozorišne istorije, teorije i prakse. U različitim rubrikama koje su se tokom vremena formirale i afirmisale u „Sceni“ na srpskom jeziku objavljen je niz rasprava, studija, eseja, naših i stranih autora, o problemima dramaturgije, režije, glume, pozorišta i pozorišne organizacije. O Sterijinom pozorju i drugim festivalskim programima, „Scena“ redovno i iscrpno izveštava od osnivanja do danas. Objavljivanjem prikaza knjiga i časopisa prate se domaće i strano pozorišno izdavaštvo; U svakom broju „Scene“ objavljuju se jedan do dva dramska teksta, sada i vrlo mladih autora, što je od nesumnjive koristi za popularisanje savremene dramske literature.

Od 1975. godine „Scena“ na engleskom je donosila iscrpne preglede domaćih pozorišnih sezona, omogućila uvid u bogatu dramsku književnost i raznovrsnost pozorišnog izraza i različitih estetika, a od 2000. ovo izdanje prednost daje objavljivanju dramskih tekstova najmlađih domaćih autora.

Bibliografiju čine dva dela. U prvom je prezentovan bibliografski pregled objavljenih tekstova u oba izdanja „Scene“. Drugi deo Bibliografije čine pregled objavljenih dramskih tekstova i registar prevodilaca. CD izdanje Bibliografije koje je u pripremi, kao tehnologija koja omogućuje različita uporedna pretraživanja, uslovilo je da se iz štampane publikacije izostave različiti registri.

„Scena“ u bibliografskom pregledu omogućuje uvid u rast i razvoj, bogatstvo pozorišne umetnosti jedne zemlje koje više nema. Tim pre je njena upotrebljivost svrsishodnija; svaka nacionalna ex-yu dramaturgija dobrim delom upućena je na časopise „Scena“ kao bazu podataka.