Sava Anđelković 
GENEZA STERIJINIH KOMEDIJA

Biblioteka „Ekspozicija“, knjiga 6 
Urednik dr Miroslav Radonjić 
Sterijino pozorje, Novi Sad 2023. vstr. 275 – ISBN 978-86-85145-88-9

„Komediografski rad Jovana Sterije Popovića interesantan je za izučavanje jer predstavlja izvrstan korpus za praćenje evolucije rada talentovanog autora na samom početku jedne nacionalne komediografije. Zbog nerazvijenog pozorišnog života, on je najpre imao u vidu čitaoca kao destinatora, potom gledaoca, a na kraju i jednog i drugog. Različitost umetničkog dometa njegovih komedija tumačimo upravo usmerenošću autora na različit tip destinatora, na njegovu orijentaciju prema vizualizaciji napisanog: gledalac ‒ predstava i čitalac ‒ tekst.“

„Geneza Sterijinih komedija“ Save Anđelkovića predstavlja sveobuhvatan pogled na Sterijino stvaralaštvo, jer je autor, kao dugogodišnji proučavalac i poznavalac Sterijinog dela, analitički pristupio tumačenju i kontekstualizaciji, ne samo naslovljenih komedija, već i poezije, proze i Sterijinih „žalostnih pozorja“.

O autoru

Sava Anđelković (Kraljevo, 1948) završio je studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, a na VITIZ-u u Sofiji pohađao je časove lutkarske animacije. Kao profesionalni glumac u Užicu i Beogradu ostvario je oko 70 uloga u lutkarskim i dramskim pozorištima. Na Univerzitetu Pariz IV-Sorbona odbranio je doktorsku tezu „Komedije Jovana Sterija Popovića“. Na istom univerzitetu radio je kao viši lektor (časovi istorije umetnosti, dramske književnosti) i kao docent Slavisike (časovi istorije umetnosti i dramske književnosti). Godinama je vodio dvojezički studentski „Atelje teatar na srpskohrvatskom jeziku” u kome je do 2017. godine adaptirao i režirao 44 predstave, francuskih, bosansko-hercegovačkih, crnogorskih, hrvatskih i srpskih autora.

Napisao je knjige Les comédies de Jovan Sterija Popović, (Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2003), 80 Sterijinih komičkih likova (KOV, 2003), Dramaturgija Sterijinih komedija (Novi Sad, 2012), Komparativno pozorište (Kraljevo 2012. i 2016), i Didaskalije. Od Sterije do savremene srpske i južnoslovenske drame (Novi Sad, 2022).

Prema Sterijinim autografima izdao je u KOV-u komedije: Prevara za prevaru, Volšebni magarac, Sudbina jednog razuma, Pomirenije i Beograd nekad i sad (2005), do tada njegov neobjavljen roman Dejan i Damjanka ili Padenije Bosanskog kraljevstva (2007) i Sterijine dramske rukopisne prevode Ernani Viktora Igoa (2008), Nesrećne džumbušlije J.N. Nestroja (2015), kao i dopunjeno izdanje Tokinove knjige Jovan Sterija Popović i Data Steriana (2022).

Učestvovao je na brojnim međunarodnim naučnim skupovima u južnoslovenskim državama i Francuskoj. Bio je koorganizator naučnih skupova na Sorboni povodom jubilarnih godišnjica J.S. Popovića (2006), Marina Držića (2008), Meše Selimovića (2010) i P. P. NJegoša (2009), kao i skupova teatrologa u Parizu, Podgorici, Zagrebu i Sarajevu, u okviru ciklusa „Pozorište danas u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji” o  problematici savremenog dramskog teksta (Nationalisme i autisme, Pariz 2003), Mogućnosti dramaturških čitanja (Podgorica, 2004), Govor drame, govor glume (Zagreb, 2005) i Drama i vrijeme (Sarajevo, 2006). Komunikacije sa svih naučnih skupova štampao je u mestima njihovih održavanja.