Marija Medenica 
NEODUSTAJANJE

Biblioteka Ekspozicije
Urednica dr Ruža Perunović
Sterijino pozorje, Novi Sad, 2024. ‒ str.232 ‒ ISBN 978-86-85145-93-3

Knjiga Neodustajanje je zaokruženi otisak umetničkog iskustva Marije Medenice. Knjiga je nastala oko umetničkog doktorskog projekta čija je osnova monodrama Neodustajanje i zapisa nastalih tokom pripreme i neposredno nakon završetka rada na predstavi. Neodustajanje je i mnogo više od toga. To je istovremeno zbir različitih iskustva Marije Medenice kao glumice, zatim opis glumačkog puta savremene glumice i na kraju i možda najvažnije evaluacija pređenog puta (…)

(…) Ova knjiga biće korisna za glumce profesionalce i amatere zato što daje precizan spisak postupaka glumačkog sistema Marije Medenice u kome se pažnja poklanja načinu na koji se kreira uloga, odnosu glumaca spram svog tela i glasa kao instrumenta i način na koji se taj instrument neguje putem adekvatnog zagrevanja za svaku predstavu. Nama, koji se sa glumom susrećemo pre svega tako što idemo u pozorište, ova knjiga je takođe neobično dragocena jer nam otvara mogućnost da dublje i temeljnije sagledamo suštinu glume u savremenom svetu u kome je ipak i pre svega važno trajati sa smislom. To je u stvari najveći uspeh glumice i sada doktora umetnosti Marije Medenice.

Dr Marina Milivojević Mađarev
Akademija umetnosti Novi Sad

O AUTORKI

Marija Medenica rođena je u Beogradu 23. jula 1981. Nakon završene gimnazije u Obrenovcu i tri godine studija na grupi za Srpsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, upisala je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Borisa Isakovića. Od maja 2008. zaposlena je u Srpskom narodnom pozorištu, ali je igrala i u predstavama drugih pozorišta, kao i na filmu. Petnaest godina je vodila dramski studio „Ćoše“ u Obrenovcu, gde se, osim pedagoškim radom, bavila i režijom. Doktorirala  na AUNS 2022. godine.