Miloš Latinović 
IZMEĐU ZMAJA I NJEGOVOG GNEVA

Biblioteka „Ekspozicije“, knjiga 8
Urednica dr Ruža Perunović
Sterijino pozorje, Novi Sad, 2024. ‒ str. 130 ‒ ISBN  978-86-85145-94-0

„Bez pretenzija da napiše teatrološki fundirano štivo i naučni rad, Latinović u ovoj knjizi esejistički razvija svoju priču o pisanju, pozorištu, književnosti, uopšte o kulturi i (različitim) procesima nastanka literarnog i teatarskog umetničkog dela. Beleži on (i) svoja razmišljanja o poziciji i prokletstvu književnog/pozorišnog stvaraoca, ali i o ljudima koji se usude na smelost kreiranja svetova koji su toliko nalik ovom u kojem živimo da se ponekada zbunimo pa ne znamo gde smo se zatekli – na ulici ili u pozorištu, u umetnosti ili životu, u snu ili na javi…

O svemu ovome je Latinovićeva knjiga, ali i o još ponečemu.

Autor otiriva vlastitu poetiku suočavajući svoje spisateljske i teorijske stavove sa promišljanjima širokog kruga stvaralaca, teoretičara, esejističara, filozofa. Na taj način on proverava sebe, svoja stanovišta, preispituje sopstvene emocije koje ulaže u pisanje i koje ugrađuje ne samo u svoje eseje nego – što je podjednako važno sa stanovišta razumevanja Latinovićevog književnog opusa – i u literarna dela, u svoje romana, pripovetke i drame… Tako ovi esejistički tekstovi postepeno grade složeni koordinatni sistem, neku vrstu specifične literarno-analitične mreže koja se uspostavlja kao nezaobilazna stavka za razumevanje Latinovićeve književnosti, njegovog poimanja teatarske i dramske umetnosti, no i važan element koji nam omogućava da shvatimo smisao, ulogu pa i (jednu od mogućih) misija umetnosti – naročito teatarske – u savremenom svetu.“

Aleksandar Milosavljević