Milivoje Mlađenović 
INTERTEKSTUALNA PLETISANKA 
O konstituciji dramskog lika Laze Kostića 

Biblioteka „Ekspozicija“, knjiga 4 
Urednik dr Zoran Đerić 
Sterijino pozorje, Novi Sad 2020. – 230 str. – ISBN 978-86-85145-76-6 

 

 

Pored izazovnosti i složenosti teme – transpozicije u dramski lik široko poznate istorijske ličnosti, o kojoj su nužno uvreženi i različiti stereotipi – knjigu pre svega odlikuje visok stepen akribije. Obrađujući ovu temu na „uzorku“ od sedam različitih dramskih dela (Santa Maria della Salute Velimira Lukića, Homo volans Nenada Prokića, Kamo noći, kamo dani  Radoslava Dorića, Rapsodija Vladimira B. Popovića, libreto Lenka Pere Zupca, dramska rasprava Gozba Petra Milosavljevića, jednočinka Od raja do beznjenice Zorana Subotičkog), Mlađenović se morao detaljno pothvatiti i analize različitih dramskih oblika, čija različitost uveliko uslovljava i drugačiji tretman istorijske ličnosti transponovane u dramski lik.

Modernim pristupom, teorijskom potkovanošću i jezgrovitošću, knjiga Intertekstualna pletisanka u velikoj meri prevazilazi okvire uže teme koju obrađuje. Ona će, bez sumnje, biti veoma korisna i za šira razmatranja savremenih, ali i hronološki udaljenijih epoha domaće dramske književnosti. Ukoliko se ima u vidu činjenica da je srpska drama i nastajala i razvijala se na nekim od fenomena koje u knjizi Mlađenović detaljno analizira (tretman istorijskih ličnosti sa delimičnim ili potpunim statusom mitskih junaka, prigodnost, odnos istorijske i dramske istine i sl), jasno je koliko ona svojim, u principu široko postavljenim pristupom, može da pomogne istraživačima različitih interesovanja.

dr Isidora Popović

 

O autoru

Milivoje Mlađenović je rođen u Bijeljini, BIH, 1959. Uporedo se bavi pozorišnom praksom (dvanaest godina upravnik Narodnog pozorišta Sombor, sedam godina upravnik Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, tri godine direktor Sterijinog pozorja Novi Sad, tri godine umetnički savetnik Narodnog pozorišta „Sterija“ Vršac), pedagoškim  radom (vanredni profesor na Pedagoškom fakultetu u Somboru za predmete Scenska umetnost, Uvod u pozorišnu umetnost, Stilistika i dr.) i naučno-istraživačkim i teatrološkim radom (doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu) u oblasti književnosti i, posebno, dramske književnosti  za decu.

Napisao je desetak dramskih komada za decu koji se izvode na pozorišnim scenama Sombora, Zrenjanina, Zaječara, Kruševca, Niša, Kraljeva, Užica, Vršca, Banjaluke, Zenice. U Šabačkom pozorištu izvedena mu je komedija Rable/Vrlina/Greh u režiji Vladimira Lazića, a u Narodnom pozorištu Sombor drama Maestro o slikaru Milanu Konjoviću u režiji Milana Neškovića.

Autor je studija Scenske bajke Aleksandra Popovića, Odlike dramske bajke, U zamku zamki, Dramski potencijal poezije i proze za decu. Objavio je i dve knjige pozorišnih komada za decu, knjigu aforizama, knjigu pozorišnih putopisa, drame Skandalozna komedija, Gorocvet 2012, Maestro.