Izaberite stranicu

Миливоје Млађеновић 
ИНТЕРТЕКСТУАЛНА ПЛЕТИСАНКА 
О конституцији драмског лика Лазе Костића 

Библиотека „Експозиција“, књига 4 
Уредник др Зоран Ђерић 
Стеријино пoзорје, Нови Сад 2020. – 230 стр. – ISBN 978-86-85145-76-6 

 

 

Поред изазовности и сложености теме – транспозиције у драмски лик широко познате историјске личности, о којој су нужно уврежени и различити стереотипи – књигу пре свега одликује висок степен акрибије. Обрађујући ову тему на „узорку“ од седам различитих драмских дела (Santa Maria della Salute Велимира Лукића, Homo volans Ненада Прокића, Камо ноћи, камо дани  Радослава Дорића, Рапсодија Владимира Б. Поповића, либрето Ленка Пере Зупца, драмска расправа Гозба Петра Милосављевића, једночинка Од раја до безњенице Зорана Суботичког), Млађеновић се морао детаљно потхватити и анализе различитих драмских облика, чија различитост увелико условљава и другачији третман историјске личности транспоноване у драмски лик.

Модерним приступом, теоријском поткованошћу и језгровитошћу, књига Интертекстуална плетисанка у великој мери превазилази оквире уже теме коју обрађује. Она ће, без сумње, бити веома корисна и за шира разматрања савремених, али и хронолошки удаљенијих епоха домаће драмске књижевности. Уколико се има у виду чињеница да је српска драма и настајала и развијала се на неким од феномена које у књизи Млађеновић детаљно анализира (третман историјских личности са делимичним или потпуним статусом митских јунака, пригодност, однос историјске и драмске истине и сл), јасно је колико она својим, у принципу широко постављеним приступом, може да помогне истраживачима различитих интересовања.

др Исидора Поповић

 

О аутору

Миливоје Млађеновић је рођен у Бијељини, БИХ, 1959. Упоредо се бави позоришном праксом (дванаест година управник Народног позоришта Сомбор, седам година управник Српског народног позоришта Нови Сад, три године директор Стеријиног позорја Нови Сад, три године уметнички саветник Народног позоришта „Стерија“ Вршац), педагошким  радом (ванредни професор на Педагошком факултету у Сомбору за предмете Сценска уметност, Увод у позоришну уметност, Стилистика и др.) и научно-истраживачким и театролошким радом (докторирао на Филолошком факултету у Београду) у области књижевности и, посебно, драмске књижевности  за децу.

Написао је десетак драмских комада за децу који се изводе на позоришним сценама Сомбора, Зрењанина, Зајечара, Крушевца, Ниша, Краљева, Ужица, Вршца, Бањалуке, Зенице. У Шабачком позоришту изведена му је комедија Рабле/Врлина/Грех у режији Владимира Лазића, а у Народном позоришту Сомбор драма Маестро о сликару Милану Коњовићу у режији Милана Нешковића.

Аутор је студија Сценске бајке Александра Поповића, Одлике драмске бајке, У замку замки, Драмски потенцијал поезије и прозе за децу. Објавио је и две књиге позоришних комада за децу, књигу афоризама, књигу позоришних путописа, драме Скандалозна комедија, Гороцвет 2012, Маестро.