Izaberite stranicu

Жана Пејановић 
ДЕСПОТИ И ЊИХОВИ ДЕМОНИ 
Фигура оца у историјској драми српског предромантизма и романтизма
Библиотека „Синтезе“, књига 14 
Уредник др Зоран Ђерић 
Стеријино позорје, Нови Сад 2019. – 340 стр. – ISBN 978-86-85145-68-1

 

Др Жана Пејановић аргументовано образлаже резултате дијахронијског и синхронијског истраживања српске историјске драме 19. века. Пажљива селекција релевантне истраживачке грађе била је добра полазна тачка за свеобухватну анализу фигуре оца као недовољно проученог тематско-мотивског, чак и жанровског феномена. Упркос изузетно обимној грађи која је настала током једног века (вероватно најзначајнијег и најдинамичнијег у рађању и развоју српске драме), резултати истраживања дати су логично, јасно и прегледно. У завршном приказу ауторка се определила за синтезу широког спектра књижевноисторијских тумачења српске драмске књижевне грађе, уз посебан осврт на резултате које је дало проучавање типологије ликова очева-деспота, као „репрезентативних“ носилаца морално-етичких вредности (конзервативне) патријархалне заједнице.

Сматрамо да ће резултати истраживачког рада др Жане Пејановић допринети прецизном идентификовању недовољно проучених проблемских линија додира међу историјским драмама српског предромантизма и романтизма, уз посебан осврт на њихову тематску хомогеност, испољену кроз изузетно комплексан однос српских писаца према фигури оца, чији је статус кључног протагонисте у готово свим анализираним делима – према тумачењу др Жане Пејановић – не само последица свести аутора о тада актуелном хоризонту очекивања позоришне и читалачке публике, него и доказ о „дискретном“ културолошком и социјалном утицају патријархалне традиције на обликовање примарне тематске равни у предромантичарским и романтичарским драмским текстовима.

 

проф. др Радослав Љ. Ераковић

 

 

О ауторки

Жана Пејановић (Нови Сад, 1972), професор српске књижевности и језика.

Магистарски рад „Снови у прози Лазе Костића“ одбранила је 2010. на Филозофском факултету у Новом Саду, где брани и докторску дисертацију „Фигура оца у историјској драми српског предромантизма и романтизма“ 2018.

Два њена текста „Љубави Лазе Костића“ и „Песмотворка и списатељка“ објављена су у часопису Philologia mediana, годишњаку за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Стручна монографија Српска књига у средњем веку чува се у библиотеци Матице српске.

Живи и ради у Новом Саду.