Izaberite stranicu

Јасна Новаков Сибиновић
ПОЛИТИЧКО ПОЗОРИШТЕ ОЛИВЕРА ФРЉИЋА: ОД ЕМПАТИЈЕ ДО СИМПАТИЈЕ
Библиотека „Синтезе“, књига 15 
Уредник др Зоран Ђерић
Стеријино позорје, Нови Сад 2020. – 284 стр. – ISBN 978-86-85145-72-8

 

Eлаборирајући и класификујући, врло компетентно, различита схватања појмова емпатије и симпатије, ауторка показује да у Фрљићевим представма постоји један вид емпатијске идентификације, што је истовремено и један од оригиналних научних доприноса ове студије. (…) Додатан научни допринос у разумевању и Фрљићеве сценске поетике и концепта политичности у савременом театру, Јасна Новаков Сибиновић остварује проблематизовањем раширеног става о супротстављености позоришне политичности у брехтовнском и лемановском смислу.

проф. др Иван Меденица

 

Ауторка нуди иновативан аналитички приступ делу Оливера Фрљића на више нивоа. (…) Прецизно написана и јасно структурисана, ова студија нуди оригиналну и софистицирану анализу једног од најзначајнијих европских позоришних уметника овог времена. (…) О Фрљићу се доста пише у оквирима новинарства и позоришне критике, али још недовољно у академском контексту. Ова студија нуди значајан и оригиналан научни допринос теми политичког позоришта Оливера Фрљића, пре свега у домаћим и регионалним, али и у интернационалним оквирима.

проф. др Силвија Јестровић

 

Смело и инвентивно, Јасна Новаков Сибиновић постулира везу између процеса настајања Фрљићевих представа, утемељеног у новооствареним видовима емоционалне блискости око идеје која постепено постаје заједничка, и техника њеног  испољавања, а следствено и политичког деловања.  Прегледна, писана јасним и прочишћеним стилом, ова студија може бити изузетно значајно штиво свим актерима савремених извођачких пракси са југословенских простора.

проф. др Ирена Ристић

 

 

О ауторки

Јасна Новаков Сибиновић je рођена 1970. у Бајиној Башти. Завршила је Пету београдску гимназију, дипломирала на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду, докторирала на Факултету драмских уметности у Београду 2017.

Радила је у редакцијама за културу Радио Београда 2 и Студија Б.

Објављује текстове из области књижевности и театрологије и учествује на међународним конференцијама.

Од 1994. запослена је у издавачкој кући „Геопоетика“ као извршна уредница.