Izaberite stranicu

Наташа Делач Кончаревић
ЖЕНСКА ДРАМА И (МУШКО) ДРУШТВО
Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене Богавац
Библиотека „Синтезе“, књига 16 
Уредник др Зоран Ђерић
Стеријино позорје, Нови Сад 2020. – 394 стр. – ISBN 978-86-85145-75-9

 Бавећи се театролошком анализом драма Милене Марковић, Милене Богавац и Маје Пелевић, Наташа Делач Кончаревић успела је да препозна константе социолошке природе које постоје као датост, независно од ауторских поетика. Главна константа, референца чак, јесте друштво обликовано по жељама и фрустрацијама мушкараца чији се идентитет и сам растворио у бескрајном низу стереотипа и клишеа, који се, парадоксално, одражавају посредством стереотипа о женама.

У потрази за теоријским оквиром, ауторка студије креће од феминистичке антропологије и теорија женског идентитета. То се показало као прави методолошки избор јер се анализирају наметнути или индуковани идентитети/представе/функције који се јављају у фокусираним драмама али и у ванестетском дискурсу.

др Небојша Ромчевић

 

О ауторки

Наташа Делач Кончаревић је рођена у Новом Саду. Дипломирала српску књижевност и језик на Филозофском факултету у Новом Саду. Мастер рад „Феномен псовки у савременој српској драми. Случај Милене Марковић“, одбранила на Факултету драмских уметности у Београду 2010. Докторирала на Факултету драмских уметности, одбраном тезе „Женска драма и (мушко) друштво. Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене Богавац“, 2017.

Добитница стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењене студентима докторских научних студија. Од јуна 2012. до јуна 2015. била је ангажована на пројекту Факултета драмских уметности „Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989–2014).

Објавила је знатан број научних радова и учествовала на многим домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама.