Nataša Delač Končarević
ŽENSKA DRAMA I (MUŠKO) DRUŠTVO
Status žene u društvu i umetnosti na primeru drama Milene Marković, Maje Pelević i Milene Bogavac
Biblioteka „Sinteze“, knjiga 16
Urednik dr Zoran Đerić
Sterijino pozorje, Novi Sad 2020. – 394 str. – ISBN 978-86-85145-75-9

Baveći se teatrološkom analizom drama Milene Marković, Milene Bogavac i Maje Pelević, Nataša Delač Končarević uspela je da prepozna konstante sociološke prirode koje postoje kao datost, nezavisno od autorskih poetika. Glavna konstanta, referenca čak, jeste društvo oblikovano po željama i frustracijama muškaraca čiji se identitet i sam rastvorio u beskrajnom nizu stereotipa i klišea, koji se, paradoksalno, odražavaju posredstvom stereotipa o ženama.

U potrazi za teorijskim okvirom, autorka studije kreće od feminističke antropologije i teorija ženskog identiteta. To se pokazalo kao pravi metodološki izbor jer se analiziraju nametnuti ili indukovani identiteti/predstave/funkcije koji se javljaju u fokusiranim dramama ali i u vanestetskom diskursu.

dr Nebojša Romčević

 

O autorki

Nataša Delač Končarević je rođena u Novom Sadu. Diplomirala srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Master rad „Fenomen psovki u savremenoj srpskoj drami. Slučaj Milene Marković“, odbranila na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2010. Doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti, odbranom teze „Ženska drama i (muško) društvo. Status žene u društvu i umetnosti na primeru drama Milene Marković, Maje Pelević i Milene Bogavac“, 2017.

Dobitnica stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja namenjene studentima doktorskih naučnih studija. Od juna 2012. do juna 2015. bila je angažovana na projektu Fakulteta dramskih umetnosti „Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989–2014).

Objavila je znatan broj naučnih radova i učestvovala na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama.