Dejan Petković, POSTDRAMSKO U POETICI ALEKSANDRA POPOVIĆA
Biblioteka „Sinteze“, knjiga 17
Urednik dr Zoran Đerić
Sterijino pozorje, Novi Sad 2021. – 266 str. – ISBN 978-86-85145-79-7

 

Teatrološka studija dr Dejana Petkovića sagledava Popovićevo dramsko stvaralaštvo iz ugla scenske prezentacije i vizure dihotomije mimezisa i dijegezisa. Autor prepoznaje upotrebu epskih tehnika kao osnovno poetološko sredstvo, a postupak dekonstrukcije teatarskog ugovora kao samu suštinu Popovićeve drame. Ovakav pristup omogućava spoznaju avangardnosti Popovićeve dramaturgije, ciljeva i načina upotrebe formalnih dramaturških tehnika u svetlu čitavog niza postupaka koje Popović koristi u svom dramaturškom radu, a koji vode ka dehijerarhizaciji pozorišno-dramskog znakovnog sistema i dekonstrukciji paradigme utemeljene u aristotelovskoj trijadi drama-radnja-podražavanje.

Analizirajući vreme, prostor i sredstva karakterizacije likova u Popovićevim dramama, kao i upotrebu jezika, autor je uspeo da dokaže da postoji ključ koji otključava celinu Popovićevog rukopisa, a za koji u trenutku nastajanja njegovih drama nije postojala adekvatna filozofska ili teorijska osnova, te su razmišljanja i kritike ponekad bile neadekvatne, nekad i nepravedne – upravo iz instinktivnog odbijanja da se prihvate promene koje je Popović nagoveštavao. Naučni doprinos ovoga rada je i u tome što revalorizuje rane Popovićeve drame u kontekstu jugoslovenske i srpske drame. (…)

Dr Nebojša Romčević

 

O autoru

Dr Dejan Petković (1972) diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu na Studijskoj grupi za srpski jezik i književnost. Na matičnom fakultetu objavio je studiju „Komediografija Aleksandra Popovića i francuska dramska avangarda“ (1998). Dobitnik je nagrade Nastavno-naučnog veća za najuspešnije diplomiranog studenta.

Autor je scenarija za igrano-dokumentarne filmove Bitka na Čegru (2006) i Crna zora (2007), kao i brojnih izvedenih dramskih tekstova za decu. Dobitnik je nagrade Niške art fondacije za dramu Via Doloris (2007), nagrade za najbolji dramski tekst na 5. Joakim festu u predstavi Odabrani i uništeni (Narodno pozorište Niš, 2008), kao i nagrade Radio Beograda za radio dramu Čudo na Bosforu (2013).  Dobitnik je povelje za izuzetan doprinos prvom Pozorišnom festivalu balkanskog kulturnog prostora „Teatar na raskršću“ (Narodno pozorište Niš, 2019).

Iz oblasti medija, komunikacija, odnosa s javnošću i javnih nastupa od 2002. godine do danas održao je desetine treninga i javnih predavanja, pretežno za privrednike, menadžere, učenike i početnike u biznisu. Obavljao je funkciju potpredsednika Komore mladih lidera i preduzetnika JCI Niš (Junior Chamber International, 2009–2010). Bio je član upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću (DSOJ).

U periodu od 2012. do 2013. vršio je dužnost predsednika upravnog odbora Narodnog pozorišta u Nišu. Bio je član saveta Internacionalnog džez festivala „Nišville“ i član žirija pozorišne manifestacije „Nišville Jazz Theatre“.

Teorijske radove o pozorištu, drami, medijima i pop-kulturi, kao i kritičke tekstove o tekućoj pozorišnoj produkciji objavljuje duže od dve i po decenije (Pressing, Gradina, Teatron, Scena).

Zastupljen je u „Enciklopediji Niša”, tom za kulturu (književnost).

Doktorsku disertaciju „Epske komunikacijske strukture u dramama Aleksandra Popovića“ odbranio je 2020. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na studijskom programu Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture.