Izaberite stranicu

Миливоје Млађеновић – ОДЛИКЕ ДРАМСКЕ БАЈКЕ : Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу

Библиотека Синтезе, Књ. 4
Уредник Светислав Јованов
Нови Сад, Стеријино позорје; Позоришни музеј Војводине, 2009. – 280 стр. – ISBN 978-86-85145-20-9

Као стручњак за књижевност и као позоришни човек, Млађеновић се у својој студији бави настанком и развојем позоришта за децу и основним проблемима који произлазе из специфичности публике и односа текста драме и текста представе. Млађеновићев приступ сценској бајци двоструко је утемељен. Он полази са књижевно-теоријског, жанровског, па и књижевно-историјског становишта, али, истовремено, посматра ове текстове и као део сложеног, целовитог позоришног чина намењеног деци.

Млађеновић полази од основних одлика фолклорне бајке, које су функционално сведене и прилагођене основној интенцији рада, али главнину своје студије посвећује типологији сценских бајки, антологијском избору аутора (и са становишта књижевне вредности и са становишта позоришне животности) и, нарочито, општим одликама драме за децу која настаје преобликовањем бајке.

Полазећи од дела Љубише Ђокића, Бошка Трифуновића, Александра Поповића, Миодрага Станисављевића, Љубивоја Ршумовића, Стевана Пешића и Игора Бојовића, Млађеновић обликује сложен, гибак и обухватан теоријски модел сценске бајке.

Бавећи се формом сценске бајке аутор указује на функцију пролога и епилога, на улогу хора и на специфичност језика. На широко захваћеној грађи он испитује и обликовање и именовање ликова, те однос ових имена према усмено-књижевном моделу. Феномен сценске бајке Миливоје Млађеновић осветљава превасходно кроз сценичност, као извор свих битних својстава драмског дела.

Студија садржи драгоцене библиографске прилоге и може бити инспиративно штиво и за изучаваоце књижевности, али је, пре свега, намењена онима који се баве позориштем. Теоријски аспекти модела који гради Миливоје Млађеновић могу дати драгоцен допринос пракси позоришта за децу, а имплицитно обликују и модел за теоријско-критички приступ тексту сценске бајке.