Milivoje Mlađenović – ODLIKE DRAMSKE BAJKE : Preoblikovanje modela bajke u srpskoj dramskoj književnosti za decu

Biblioteka Sinteze, Knj. 4
Urednik Svetislav Jovanov
Novi Sad, Sterijino pozorje; Pozorišni muzej Vojvodine, 2009. – 280 str. – ISBN 978-86-85145-20-9

Kao stručnjak za književnost i kao pozorišni čovek, Mlađenović se u svojoj studiji bavi nastankom i razvojem pozorišta za decu i osnovnim problemima koji proizlaze iz specifičnosti publike i odnosa teksta drame i teksta predstave. Mlađenovićev pristup scenskoj bajci dvostruko je utemeljen. On polazi sa književno-teorijskog, žanrovskog, pa i književno-istorijskog stanovišta, ali, istovremeno, posmatra ove tekstove i kao deo složenog, celovitog pozorišnog čina namenjenog deci.

Mlađenović polazi od osnovnih odlika folklorne bajke, koje su funkcionalno svedene i prilagođene osnovnoj intenciji rada, ali glavninu svoje studije posvećuje tipologiji scenskih bajki, antologijskom izboru autora (i sa stanovišta književne vrednosti i sa stanovišta pozorišne životnosti) i, naročito, opštim odlikama drame za decu koja nastaje preoblikovanjem bajke.

Polazeći od dela LJubiše Đokića, Boška Trifunovića, Aleksandra Popovića, Miodraga Stanisavljevića, LJubivoja Ršumovića, Stevana Pešića i Igora Bojovića, Mlađenović oblikuje složen, gibak i obuhvatan teorijski model scenske bajke.

Baveći se formom scenske bajke autor ukazuje na funkciju prologa i epiloga, na ulogu hora i na specifičnost jezika. Na široko zahvaćenoj građi on ispituje i oblikovanje i imenovanje likova, te odnos ovih imena prema usmeno-književnom modelu. Fenomen scenske bajke Milivoje Mlađenović osvetljava prevashodno kroz sceničnost, kao izvor svih bitnih svojstava dramskog dela.

Studija sadrži dragocene bibliografske priloge i može biti inspirativno štivo i za izučavaoce književnosti, ali je, pre svega, namenjena onima koji se bave pozorištem. Teorijski aspekti modela koji gradi Milivoje Mlađenović mogu dati dragocen doprinos praksi pozorišta za decu, a implicitno oblikuju i model za teorijsko-kritički pristup tekstu scenske bajke.