Izaberite stranicu

Бошко Милин – ЛАВИРИНТИ ЕКСПРЕСИОНИЗМА : ране драме Јосипа Кулунџића 

Библиотека Синтезе, Књ. 2 
Уредник Светислав Јованов 
Нови Сад, Стеријино позорје 2008. – 142 стр. – ISBN 978-86-85145-15-5 

Предмет интересовања у овој књизи – модификованом и проширеном магистарском раду Бошка Милина – јесу драмска дела Јосипа Кулунџића, објављена и/или изведена у раздобљу између 1918. и 1933. Кулунџићев опус од четрнаест раних драма значајна је целина у историји југословенске драматургије по неколико основа. На плану актуелности израза, оне се јављају без закашњења у односу на светске токове. По умећу драмског изражавања, откривају ауторов велики таленат и још чешће супериорну драматуршку вештину, на којој се, због осећаја за специфично позоришне начине односа садржине и форме, може засновати признање као водећем техничару драме своје генерације. Због хетерогености, и у целини и у појединим стилским формацијама – експресионизам, антипиранделизам, реализам – његове драме сачињавају јединствен корпус различитих тема и метода са препознатљивим, али у сваком поједином случају посебним рукописом. Реч је о делима која по уметничким и техничким квалитетима не заостају за радовима немачких и других Кулунџићевих европских савременика, а по оригиналности и богатству мотива, идеја и поступака, изузетна су појава у историји југословенског позоришта и драме. Јосип Кулунџић (Земун, 1899 – Београд, 1970), био је драматичар, редитељ, педагог и оснивач Катедре за драматургију на ФДУ, Београд.

О АУТОРУ
Бошко Милин је рођен 1966. у Београду. Завршио је студије драматургије на Факултету драмских уметности у Београду, где сада ради као доцент на Катедри за драматургију. На постдипломским студијама у Аустрији радио као асистент режије у бечком Theater zum Fuerchten. По повратку у Србију био је драматург Народног позоришта у Београду и члан редакције позоришног часописа Сцена. Звање магистра театрологије стекао је 2000. одбранивши тезу о раним драмама Јосипа Кулунџића. Аутор је више од 30 драма и драматизација за радио као и великог броја позоришних и филмских критика, те радова из области театрологије и филмологије објављених у земљи и иностранству.