Tina Perić – PUT IZVOĐAČA: OD JA KA SOPSTVU

Tina PerićPUT IZVOĐAČA: OD JA KA SOPSTVUBiblioteka „Sinteze“, knjiga 13Urednik dr Zoran ĐerićSterijino pozorje, Novi Sad 2018. – 168 str. – ISBN 978-86-85145-63-6   Studija Tine Perić Put izvođača – od Ja ka Sopstvu, smelo je i ambiciozno postavljena, te je, ako se...

Žana Pejanović – DESPOTI I NJIHOVI DEMONI

Žana PejanovićDESPOTI I NJIHOVI DEMONIFigura oca u istorijskoj drami srpskog predromantizma i romantizmaBiblioteka „Sinteze“, knjiga 14Urednik dr Zoran ĐerićSterijino pozorje, Novi Sad 2019. – 340 str. – ISBN 978-86-85145-68-1   Dr Žana Pejanović argumentovano...

Nataša Delač Končarević – ŽENSKA DRAMA I (MUŠKO) DRUŠTVO

Nataša Delač KončarevićŽENSKA DRAMA I (MUŠKO) DRUŠTVOStatus žene u društvu i umetnosti na primeru drama Milene Marković, Maje Pelević i Milene BogavacBiblioteka „Sinteze“, knjiga 16Urednik dr Zoran ĐerićSterijino pozorje, Novi Sad 2020. – 394 str. – ISBN...

Dejan Petković, POSTDRAMSKO U POETICI ALEKSANDRA POPOVIĆA

Dejan Petković, POSTDRAMSKO U POETICI ALEKSANDRA POPOVIĆABiblioteka „Sinteze“, knjiga 17Urednik dr Zoran ĐerićSterijino pozorje, Novi Sad 2021. – 266 str. – ISBN 978-86-85145-79-7   Teatrološka studija dr Dejana Petkovića sagledava Popovićevo dramsko stvaralaštvo iz...