Ana Tasić – TRAGOVI POZORIŠNE BESMRTNOSTI

Ana TasićTRAGOVI POZORIŠNE BESMRTNOSTI Urednik: dr Miroslav RadonjićSterijino pozorje, Novi Sad, 2022. – 207 str.ISBN 978-86-85145-86-5 Iz uvoda U knjizi su sabrane kritike objavljene u dnevnom listu „Politika”, od 2005. do 2021. godine, izbor iz kritika predstava...

Olivera Milošević, TEATROLOGIKE I, II

Olivera Milošević, TEATROLOGIKE I, II   Biblioteka „Dramaturški spisi“Urednik dr Miroslav RadonjićSterijino pozorje, Novi Sad 2022. – 150; 210 str.ISBN 978-86-85145-82-7; ISBN 978-86-85145-85-8 TEATROLOGIKE I: Biljana Srbljanović, Oliver Frljić, Jernej Lorenci,...

Snežana B. Kesić JOVAN HRISTIĆ, DRAMSKI PISAC I TEORETIČAR

Snežana B. KesićJOVAN HRISTIĆ, DRAMSKI PISAC I TEORETIČAR   Biblioteka „Dramaturški spisi“ Urednik dr Zoran Đerić Sterijino pozorje, Novi Sad 2019. – 272 str. – ISBN 978-86-85145-69-8   Profil svestranog stvaraoca i predanog teoretičara u duhovnom poslanju...