Miloš Latinović – IZMEĐU ZMAJA I NJEGOVOG GNEVA

Miloš Latinović IZMEĐU ZMAJA I NJEGOVOG GNEVA Biblioteka „Ekspozicije“, knjiga 8Urednica dr Ruža PerunovićSterijino pozorje, Novi Sad, 2024. ‒ str. 130 ‒ ISBN  978-86-85145-94-0 „Bez pretenzija da napiše teatrološki fundirano štivo i naučni rad, Latinović u ovoj...

Kišni dan u Gurliču

Kišni dan u Gurliču Koprodukcija Prešernovo Gledališče Kranj i Mestno Gledališče Ptuj (Slovenija)   DETALJI PREDSTAVE ČETVRTAK, 30. MAJ u 19.00 časova / SNP Scena „Pera Dobrinović“ PETAK, 31. MAJ  u 19.00 časova / SNP Scena „Pera Dobrinović“ / REPRIZA Milan Ramšak...

Ljubičasto

LJubičasto Kamerni teatar 55, Sarajevo (Bosna i Hercegovina) DETALJI PREDSTAVE NEDELJA, 2. JUN u 19.00 časova / SNP, Scena „Jovan Đorđević“ Selma Spahić, Tatjana Šojić, Maja Izetbegović, Boris Ler, Sabit Sejdinović, Anja Kraljević, Emina Omerović   Režija: SELMA...