Isidora Popović – JOAKIM VUJIĆ SABRANE DRAME

JOAKIM VUJIĆ ‒SABRANE DRAMEPriredila Isidora Popović Sterijino pozorje, Novi Sad, 2022.699 str.ISBN 978-86-85145-87-2   „Previše je zagonetki i nejasnoća o Vujiću da bi se donosio definitivan, meritoran sud o njemu i njegovom delu“, zabeležio je 1987. pred...

Tina Perić – PUT IZVOĐAČA: OD JA KA SOPSTVU

Tina PerićPUT IZVOĐAČA: OD JA KA SOPSTVUBiblioteka „Sinteze“, knjiga 13Urednik dr Zoran ĐerićSterijino pozorje, Novi Sad 2018. – 168 str. – ISBN 978-86-85145-63-6   Studija Tine Perić Put izvođača – od Ja ka Sopstvu, smelo je i ambiciozno postavljena, te je, ako se...

Žana Pejanović – DESPOTI I NJIHOVI DEMONI

Žana PejanovićDESPOTI I NJIHOVI DEMONIFigura oca u istorijskoj drami srpskog predromantizma i romantizmaBiblioteka „Sinteze“, knjiga 14Urednik dr Zoran ĐerićSterijino pozorje, Novi Sad 2019. – 340 str. – ISBN 978-86-85145-68-1   Dr Žana Pejanović argumentovano...