Miloš Latinović – IZMEĐU ZMAJA I NJEGOVOG GNEVA

Miloš Latinović IZMEĐU ZMAJA I NJEGOVOG GNEVA Biblioteka „Ekspozicije“, knjiga 8Urednica dr Ruža PerunovićSterijino pozorje, Novi Sad, 2024. ‒ str. 130 ‒ ISBN  978-86-85145-94-0 „Bez pretenzija da napiše teatrološki fundirano štivo i naučni rad, Latinović u ovoj...

Scena 2023. br. 1

Novi Sad, 2023. broj 1 godina LIX ISSN 0036‑5734 LATINIČNO IZDANJE Scena-01-2023-lat-web PREUZMI...