PRAVILA
Izložba pozorišnog plakata i grafičkog oblikovanja, koju organizuje Sterijino pozorje, jedinstvena je manifestacija
ove vrste u zemlji.
Izložba se organizuje u Novom Sadu, u okviru programa 67. Sterijinog pozorja, od 26. maja do 3. juna 2022.

CILJEVI I TEMATIKA
Sedamnaesta izložba pozorišnog plakata i grafičkog oblikovanja (u daljem tekstu: Izložba) daće pregled najnovije
produkcije pozorišnog plakata i grafičkog oblikovanja u Republici Srbiji.
Prezentacijom najznačajnijih radova likovnih stvaralaca na području pozorišnog plakata i vizuelnog identiteta
pozorišne predstave ili pozorišta, izložba treba da bude podstrek u osvajanju novih likovnih i grafičkih izraza
i sve širem usvajanju plakata i vizuelnog identiteta kao redovnih sredstava vizuelne prezentacije delatnosti
pozorišta.
Izložbu čine eksponati koji daju vizuelnu poruku o pozorišnoj predstavi (dramskoj ili muzičko-scenskoj) ili o
pozorištu, festivalu, kao i o svakoj drugoj dramskoj ili muzičko-scenskoj manifestaciji i obuhvata eksponate
nastale u periodu 2019–2021.

EKSPONATI
Eksponati na Izložbi razvrstaće se u dve kategorije:
1. Štampani pozorišni plakat
2. Idejni projekat plakata

PRIJAVE I SLANJE EKSPONATA
Radovi (s nalepnicama prilepljenim na plakatu) prijavljuju se i zajedno sa popunjenim obrascima šalju na adresu:
Sterijino pozorje
Izložba pozorišnog plakata
Zmaj-Jovina 22/1
21000 Novi Sad

U cilju što bržeg i efikasnijeg organizovanja žiriranja i izložbe, svaki autor treba da dostavi plakat(e) u
elektronskoj formi u JPG ili PDF formatu 21 x 14.5 (A5). Fajl plakata u elektronskoj formi mora da bude označen
istim nazivom kao u prijavi. Podatke dostaviti na imejl adresu: izlozbaplakata@gmail.com
Prijave i radovi primaju se najkasnije do 15. aprila 2022.

NAGRADE
Autorima najboljih radova Žiri će dodeliti sledeće nagrade:
1. Štampani pozorišni plakat:
– I nagrada
– II nagrada
– III nagrada

 1. Idejni projekti plakata:
  – I nagrada
  – II nagrada
  – III nagrada
  Žiri je ovlašćen da, prema slobodnoj oceni, dodeli posebnu nagradu, diplomu ili pohvalu kao priznanje za rezultate
  rada koji su izvan okvira već utvrđenih nagrada.
  Prvonagrađeni autor u kategoriji 1 stiče pravo i poziv za samostalno predstavljanje na 18. Izložbi pozorišnog
  plakata i grafičkog oblikovanja.

USLOVI
Pravo učešća na Izložbi imaju autori i pozorišta koji deluju na teritoriji Republike Srbije.
Izlažu se radovi nastali tokom 2019, 2020. i 2021. godine.
Broj radova nije ograničen. Minimalne dimenzije plakata su 45 x 65 cm.
Tročlani žiri formira korpus Izložbe i dodeljuje nagrade.
Svakom učesniku Izložbe pripada diploma učesnika i Katalog.
Prijave i radovi šalju se o trošku učesnika.
Svi radovi (štampani ili na drugi način multiplikovani), a posebno oni nagrađeni, čuvaju se u
Dokumentacionoistraživačkom centru Sterijinog pozorja – ukoliko se izričito ne zahteva njihovo vraćanje.

U Novom Sadu, 31. januar 2022.

STERIJINO POZORJE
Dokumentacionoistraživački centar
Zmaj-Jovina 22/I
21000 Novi Sad
Tel. 021/523 161; 021/451 273
Faks 021/66 15 976
E-mail: izlozbaplakata@gmail.com
www.pozorje.org.rs

prijava-2022

 

PREUZMI PRIJAVU