Izaberite stranicu

ПРАВИЛА
Изложба позоришног плаката и графичког обликовања, коју организује Стеријино позорје, јединствена је манифестација
ове врсте у земљи.
Изложба се организује у Новом Саду, у оквиру програма 67. Стеријиног позорја, од 26. маја до 3. јуна 2022.

ЦИЉЕВИ И ТЕМАТИКА
Седамнаеста изложба позоришног плаката и графичког обликовања (у даљем тексту: Изложба) даће преглед најновије
продукције позоришног плаката и графичког обликовања у Републици Србији.
Презентацијом најзначајнијих радова ликовних стваралаца на подручју позоришног плаката и визуелног идентитета
позоришне представе или позоришта, изложба треба да буде подстрек у освајању нових ликовних и графичких израза
и све ширем усвајању плаката и визуелног идентитета као редовних средстава визуелне презентације делатности
позоришта.
Изложбу чине експонати који дају визуелну поруку о позоришној представи (драмској или музичко-сценској) или о
позоришту, фестивалу, као и о свакој другој драмској или музичко-сценској манифестацији и обухвата експонате
настале у периоду 2019–2021.

ЕКСПОНАТИ
Експонати на Изложби разврстаће се у две категорије:
1. Штампани позоришни плакат
2. Идејни пројекат плаката

ПРИЈАВЕ И СЛАЊЕ ЕКСПОНАТА
Радови (с налепницама прилепљеним на плакату) пријављују се и заједно сa попуњеним обрасцима шаљу на адресу:
Стеријино позорје
Изложба позоришног плаката
Змај-Јовина 22/1
21000 Нови Сад

У циљу што бржег и ефикаснијег организовања жирирања и изложбе, сваки аутор треба да достави плакат(e) у
електронској форми у ЈПГ или ПДФ формату 21 x 14.5 (А5). Фајл плаката у електронској форми мора да буде означен
истим називом као у пријави. Податке доставити на имејл адресу: izlozbaplakata@gmail.com
Пријаве и радови примају се најкасније до 15. априла 2022.

НАГРАДЕ
Ауторима најбољих радова Жири ће доделити следеће награде:
1. Штампани позоришни плакат:
– I награда
– II награда
– III награда

2. Идејни пројекти плаката:
– I награда
– II награда
– III награда
Жири је овлашћен да, према слободној оцени, додели посебну награду, диплому или похвалу као признање за резултате
рада који су изван оквира већ утврђених награда.
Првонаграђени аутор у категорији 1 стиче право и позив за самостално представљање на 18. Изложби позоришног
плаката и графичког обликовања.

УСЛОВИ
Право учешћа на Изложби имају аутори и позоришта који делују на територији Републике Србије.
Излажу се радови настали током 2019, 2020. и 2021. године.
Број радова није ограничен. Минималне димензије плаката су 45 x 65 цм.
Трочлани жири формира корпус Изложбе и додељује награде.
Сваком учеснику Изложбе припада диплома учесника и Каталог.
Пријаве и радови шаљу се о трошку учесника.
Сви радови (штампани или на други начин мултипликовани), а посебно они награђени, чувају се у
Документационоистраживачком центру Стеријиног позорја – уколико се изричито не захтева њихово враћање.

У Новом Саду, 31. јануар 2022.

СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
Документационоистраживачки центар
Змај-Јовина 22/I
21000 Нови Сад
Тел. 021/523 161; 021/451 273
Факс 021/66 15 976
E-mail: izlozbaplakata@gmail.com
www.pozorje.org.rs

prijava-2022

 

ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ