Јован Љуштановић, ПОЗОРИШТЕ КРОЗ ЗЕЧЈЕ УШИ, приредила Горица Радмиловић

Јован Љуштановић, ПОЗОРИШТЕ КРОЗ ЗЕЧЈЕ УШИ, приредила Горица Радмиловић Библиотека „Драматуршки списи“Уредник др Зоран ЂерићСтеријино позорје, Нови Сад 2021. – 204 стр. – ISBN 978-86-85145-78-0 Скуп текстова Јована Љуштановића (приредила Горица Радмиловић) на леп...

Феликс Пашић ТА ДИВНА ЖЕНСКА БИЋА У ПОЗОРИШТУ МИРЕ СТУПИЦЕ Приредио Александар Милосављевић

Феликс ПашићТА ДИВНА ЖЕНСКА БИЋА У ПОЗОРИШТУ МИРЕ СТУПИЦЕПриредио Александар Милосављевић   Библиотека „Драматуршки списи“ Уредник др Зоран Ђерић Стеријино позорје, Нови Сад 2019. – 212 стр. – ISBN 978-86-85145-70-4   Прича о Мири Ступици недовојива је од...

Снежана Б. Кесић ЈОВАН ХРИСТИЋ, ДРАМСКИ ПИСАЦ И ТЕОРЕТИЧАР

Снежана Б. КесићЈОВАН ХРИСТИЋ, ДРАМСКИ ПИСАЦ И ТЕОРЕТИЧАР   Библиотека „Драматуршки списи“ Уредник др Зоран Ђерић Стеријино позорје, Нови Сад 2019. – 272 стр. – ISBN 978-86-85145-69-8   Профил свестраног ствараоца и преданог теоретичара у духовном послању...

Aлександар Mилосављевић – ПОЗОРИШНИ ДИРЕР И ДРУГИ ЗАПИСИ

Aлександар MилосављевићПОЗОРИШНИ ДИРЕР И ДРУГИ ЗАПИСИ (…) Лаћајући се деликатног предузећа да пише о позоришту, Саша Милосављевић то чини с позиције интелектуалца који театар осећа чулно, којем воњ пробне сале не замагљује критички отклон, а потоњи, опет, нити...

Старија издања у Библиотеци „Драматуршки списи“

Старија издања у Библиотеци „Драматуршки списи“ Покренута 1965.Уредници: Миленко ШУВАКОВИЋ (1965), Ђорђе РУШКУЦ (1966–1970), Зоран ЈОВАНОВИЋ (1974–1979), Лука ХАЈДУКОВИЋ (1980–1987), Божидар КОВАЧЕК (1982–1991), Душан МИХАИЛОВИЋ (1982–1987), Момир ПЕЈОВИЋ (1982–1990),...