Isidora Popović – (PRED)ISTORIJA VESELIH POZORJA : Komedija u Srba pre Jovana Sterije Popovića

Biblioteka Sinteze, Knj. 7 
Novi Sad, Sterijino pozorje, 2014. – 293 str. – ISBN 978-86-85145-33-9

(…) Osnovni rezultati i zaključci istraživanja sprovedenih u knjizi (Pred)istorija veselih pozorja dr Isidore Popović, pre svega i iznad svega su u otkrivanju i opisu relativno kontinuirane komediografske tradicije u srpskoj književnosti od srednjeg veka do Jovana Sterije Popovića (uključivši i usmeno stvaralaštvo). Kako to predstavlja značajnu inovaciju u nauci o srpskoj književnosti, a istovremeno podrazumeva i šire umetničke i kulturološke uvide koji zahvataju veliki vremenski raspon (sve do polovine 19. veka i romantizma), može se reći da je autorka u novoj perspektivi osmislila problematiku kojom se bavi (komediju i njene epohalne kontekste), ali i neke autore koji do sada nisu tretirani kao suštinski relevantni za istoriju srpske drame (Gavril Stefanović Venclović, Dositej Obradović, Laza Lazarević stariji…). Ova knjiga još jednom je potvrdila da su modernost i adekvatnost istraživačke perspektive (uz respektabilno poznavanje građe, naročito raritetne i arhivske!) superiorni u odnosu na pomodne literarne metodologije – što je takođe dragocen rezultat i svojevrsna smernica za dalja proučavanja istorije srpske književnosti.

O AUTORKI
Dr Isidora Popović rođena je 1981. u Novom Sadu. Diplomirala je na Katedri za glumu Akademije umetnosti u Novom Sadu, a magistrirala i doktorirala na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta. Radila je kao honorarni saradnik Radio televizije Vojvodine, a od 2005. zaposlena je u Matici srpskoj, najpre u Leksikografskom, a potom u Rukopisnom odeljenju. Istražuje početke i rani razvoj srpske dramske književnosti (XVIII – XIX vek), kao i istoriju srpskog pozorišta ovog perioda. Nosilac je više tema i projekata u Matici srpskoj: „Knjiga Sterijinih rukopisa“ (2006 – 2008), „Proučavanje, redigovanje i objavljivanje srpske pozorišne baštine do 1918. godine“, „Dramska baština u Matici srpskoj“, „Drame anonimnih autora u Rukopisnom odeljenju Matice srpske“, „Matica srpska i Srpsko narodno pozorište“, „Građa o pozorištu u tzv. Segedinskoj arhivi Rukopisnog odeljenja Matice srpske“. Autor je Knjige Sterijinih rukopisa za koju je Matica srpska na novosadskom Salonu knjiga 2009. nagrađena za izdavački poduhvat godine. Osmislila je i priredila deo stalne postavke Muzeja Jovana Sterije Popovića u Vršcu (rukopisna ostavština i prva izdanja J. St. Popovića). Od 2013. godine član je uredništva časopisa za pozorišnu umetnost Scena. Po pozivu je učestvovala na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. U periodici je objavila više članaka, prvenstveno u vezi sa ranim razvojem srpske dramske književnosti.