Isidora Popović – JOAKIM VUJIĆ SABRANE DRAME

JOAKIM VUJIĆ ‒SABRANE DRAMEPriredila Isidora Popović Sterijino pozorje, Novi Sad, 2022.699 str.ISBN 978-86-85145-87-2   „Previše je zagonetki i nejasnoća o Vujiću da bi se donosio definitivan, meritoran sud o njemu i njegovom delu“, zabeležio je 1987. pred...

SRPSKA DRAMSKA BAŠTINA NA MARGINAMA SCENE Uredila Snežana Savkić

SRPSKA DRAMSKA BAŠTINA NA MARGINAMA SCENE Uredila Snežana Savkić  Novi Sad, Sterijino pozorje, 2019. – 216 str. – ISBN 978-86-85145-71-1  Zbornik radova  Prof. dr Sava Damjanov (rukovodilac projekta, Filozoski fakultet Novi Sad): „Smejač i zasmejač“, Brana Cvetković;...