Aleksandar Pejčić
ZAPLETENA IGRA: komedija srpskog realizma

Biblioteka Sinteze, knj. 9
Novi Sad, Sterijino pozorje, 2016. – 308 str. – ISBN 978-86-85145-46-9

U interpretativnom i metodološkom pogledu rukopis knjige Zapletena igra dr Aleksandra Pejčića zasnovan je na pouzdanim izvorima, na kvalitetnom tumačenju, kao i na bitnim saznanjima teorije komičnog i komedije, poetike i istorije srpske književnosti, te na dobrom istraživanju dosadašnje recepcije djela srpskih komediografa epohe realizma… Istraživačka orijentacija je u osnovi dvostruka: srpska komediografska tradicija obuhvata se novom teorijskom mrežom i, daleko važnije, uključuje se u istraživačku matricu autora i djela koja su ostala na rubu istorije srpske komedije, iako su u svoje vrijeme bila važan činilac pozorišnog života i srpske dramske riječi (komedije Milana Savića, Mite Kalića, Božidara Borđoškog, Dragomira Brzaka, Ilije Vukićevića, Brane Cvetkovića i drugih danas zaboravljenih pisaca).

(Prof. dr Goran Maksimović)

Nova knjiga dr Aleksandra Pejčića Zapletena igra predstavlja naratološku studiju komedija srpskog realizma i svakako je od izuzetnog značaja za domaću teatrološku misao, i to najmanje iz dva razloga. Prvi razlog tiče se naučnog metoda koji se vrlo retko sprovodi kod nas: izučavanje kompozicije komediografskog dela. U toj oblasti autor se kreće uz samopouzdanje suverenog poznavaoca naratologije. Na izvestan način, ovim delom svoga rada Pejčić obezbeđuje metodološki postupak koji se može primenjivati prilikom analiza drugih dela, drugih žanrova, epoha. Savremena teorijska misao o drami, tako snažno fokusirana na dokazivanje „kraja drame”, u potpunosti previđa narativni aspekt dela, a ovaj rad ga ponovo vraća u prvi plan i indirektno ukazuje na dalekosežne negativne posledice smeštanja drame isključivo u oblast književnosti. Drugi važan argument zbog koga preporučujem ovaj rad tiče se primene metoda na konkretne drame u njihovom multimedijalnom potencijalu. Ne samo da su saznanja do kojih je kolega Pejčić došao sveža i originalna, čvrsto argumentovana i potkrepljena literaturom, već je ostvario i glavni cilj teorijske dramaturgije – spoj naučnog metoda sa intuicijom.

(Prof. dr Nebojša Romčević)

Dr Aleksandar Pejčić istražuje komedije u eposi srpskog realizma na inovativan metodološki način tumačenja i analize teksta. Autor se, pri tome, oslanja na strukturalističko, naratološko i semiotičko nasleđe… Pred nama je akribična analiza stotinak dramskih dela u pomenutom ključu književnih teorija. Pažljivo i temeljito analizirana komediografska dela, od kojih su neka gotovo nepoznata, iako su bila svojevremeno izvođena, dr Aleksandar Pejčić vraća u fond naše dramske književnosti, kojom bi valjalo da se pozabave, pre svega, pozorišni i televizijski dramaturzi i reditelji.

(Dr Zoran T. Jovanović)

О AUTORU
Aleksandar Pejčić je rođen u Beogradu, 1976. Na Filološkom fakultetu u Beogradu je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Objavljuje u naučnoj i književnoj periodici i u zbornicima radova sa naučnih skupova. Objavio je knjige Teatralizacija vlasti: komedije Branislava Nušića (2012), Poetika zapleta (2016). Priredio je kritički/naučno Drame Dragomira Brzaka I–V (2014), takođe i kritički/naučno komediju Vlast Branislava Nušića (2016). Živi i radi u Beogradu.