Александар Ђинђић ПОЕТСКО-РЕАЛИСТИЧКИ СВЕТ ПРЕДСТАВА „НАХОД СИМЕОН“ И „ШУМА БЛИСТА“

Александар ЂинђићПОЕТСКО-РЕАЛИСТИЧКИ СВЕТ ПРЕДСТАВА „НАХОД СИМЕОН“ И „ШУМА БЛИСТА“Редитељска поетика Томија Јанежича у поставкама комада Милене Марковић „Наход Симеон“ и „Шума блиста“ Библиотека „Експозиција“, књига 3Уредник др Зоран ЂерићСтеријино пoзорје, Нови Сад...

Миливоје Млађеновић ИНТЕРТЕКСТУАЛНА ПЛЕТИСАНКА О конституцији драмског лика Лазе Костића

Миливоје МлађеновићИНТЕРТЕКСТУАЛНА ПЛЕТИСАНКАО конституцији драмског лика Лазе Костића Библиотека „Експозиција“, књига 4Уредник др Зоран ЂерићСтеријино пoзорје, Нови Сад 2020. – 230 стр. – ISBN 978-86-85145-76-6     Поред изазовности и сложености теме –...

Влаткo Илић – САВРЕМЕНО ПОЗОРИШТЕ: ЕСТЕТСКО ИСКУСТВО И ПРЕСТУПНИЧКЕ ПРАКСЕ

Влаткo ИлићСАВРЕМЕНО ПОЗОРИШТЕ: ЕСТЕТСКО ИСКУСТВО И ПРЕСТУПНИЧКЕ ПРАКСЕ Kњигa критички преиспитује уметност театра, с посебним освртом на савремене позоришне поетике и естетска искуства која из њих проистичу. Најпре, реч је о рефлектовању позиције, улоге, статуса...

Вера Копицл – МЕТАЈЕЗИК ИШЧАШЕНОГ ЖАНРА

Вера КопицлМЕТАЈЕЗИК ИШЧАШЕНОГ ЖАНРА   Књига отвара једно поље интертекстуалног читања у којем се прати драматургија Милене Марковић у кореспонденцији са Брехтовим епским театром, фрагментарном формом постдрамског текста, као и начин на који се успоставља...