Izaberite stranicu

Зборник радова 
СТЕРИЈА НА ПОЗОРИШНИМ СЦЕНАМА НОВОГ САДА И ВОЈВОДИНЕ (ОД ОСНИВАЊА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА ДО ДАНАС) 
Уредила Снежана Савкић 

Нови Сад, Стеријино позорје, 2016. – 141 стр. – ISBN 978-86-85145-47-6 

Током 2016. године Стеријино позорје је, у сарадњи са Позоришним музејом Војводине, покренуло пројекат Стерија на позоришним сценама Новог Сада и Војводине (од оснивања Стеријиног позорја до данас). Као институција од изразитог културно-друштвеног значаја, Позорје је као један од својих врховних принципа поставило поштовање традиције, бригу о културном наслеђу и темељним вредностима наше драмске књижевности, позоришта и културе уопште, али и окренутост ка будућности, остваривању заједничких пројеката са институцијама и појединцима у земљи и иностранству. У истом контексту треба сагледати и овај пројекат који је корак даље у правцу будућих научно-истраживачких афинитета ове институције. Желећи да подвучемо чињеницу како је Стеријино позорје – поред осталог – играло и све више игра улогу својеврсног научног Института за позоришну уметност (непостојећег још увек у Србији),  овим пројектом указали смо на један од важних циљева нашег научноистраживачког ангажмана, а то је систематски научни рад у области позоришне уметности, који неће бити ограничен само на позоришну историју Новог Сада и Војводине.

У сарадњи са Позоришним музејом Војводине, значајном културном институцијом у Новом Саду, сабрали смо радове на „задату тему“ малог дела  сталних сарадника Стеријиног позорја – или запослених у њему – ослањајући се превасходно на изворе које и само Позорје поседује (документацију, разноврсну грађу, литературу). Задата тема овај пут није била везана за неку годишњицу самога писца, али јесте за јубилеј Позорја које очито већ има запажену традицију и снажан отисак на српској (и не само српској!) културној мапи. Учесници у овој фази пројекта били су: проф. др Сава Дамјанов (руководилац пројекта), др Мирослав Мики Радоњић (директор Позорја), Горан Ибрајтер (уредник Фестивалског центра Позорја), др Марина Миливојевић Мађарев (Академија уметности Нови Сад), др Зоран Ђерић (СНП Нови Сад), др Исидора Поповић (Матица српска), Ивана Кочи (Позоришни музеј Војводине) и мср Снежана Савкић (Филозофски факултет Нови Сад) чији су текстови, као допринос реализацији пројекта, објављени у зборнику.